Interfacedesign

Interfacedesign er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i webudvikling. Faget tæller 10 ECTS.

Formål

Formålet med faget er at give dig kompetencer til at udforme hensigtsmæssige brugergrænseflader, som er tilpasset de relevante målgrupper på baggrund af domænets teori og metode, og til at anvende designmetoder inden for visuel design, interaktionsdesign og informationsarkitektur.

Modulet skal desuden sætte dig i stand til at indgå i komplekse anvendelsessammenhænge og selvstændigt forestå formgivningsprocessen ved udformningen af komplekse brugergrænseflader

Indhold

  • Udviklingsmetoder for interfacedesign
  • Interaktion mellem mennekse og computer
  • Kommunikationsteorier og -løsninger
  • Udvikling af brugergrænseflader
  • Analyser og perspektiveringer af valg af virkemidler i brugergrænseflader
  • Designprocesser

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Bemærk, at undervisningen på dette fag foregår på engelsk. Eksamen, vejledning og skriftligt arbejde vil være på dansk.

Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.