Webudvikling backend

Webudvikling backend er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i webudvikling. Faget tæller 10 ECTS.

Formål

Faget giver dig de nødvendige kompetencer til at udvikle moderne webapplikationer og udnytte de moderne, standardiserede protokoller og client-/server modellens muligheder.

Du vil desuden lære at analysere udviklingsønsker med henblik på konstruktion af webbaserede applikationer.

Indhold

  • Designmønstre
  • Word Wide Web's fundamentale protokoller
  • Cleint-/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger
  • Grundlæggende programmeringsprincipper
  • Web-api'er
  • Programstrukturer
  • Programmeringsteknologier til udvikling af webbaserede applikationer

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Bemærk, at undervisningen på dette fag foregår på engelsk. Eksamen, vejledning og skriftligt arbejde vil være på dansk.

Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.