Hvorfor skal du tage kurset?

Kurset er for dig, der er interesseret i coaching og konflikthåndtering, og for dig, der ønsker nye redskaber, kompetencer og indsigter, som du vil kunne tage med dig videre i et nyt job.

På kurset vil du blive præsenteret for De 6 Trin – en coachingmetode, som er udviklet af Sofia Manning, og som er er anerkendt som den klassiske form for coaching i Danmark. De 6 Trin er en effektiv metode, der hjælper mennesker med at skabe resultater i den virkelige verden.

Du vil også blive præsenteret for teori og praktiske øvelser vedrørende konfliktteori og kommunikation i konflikter og få indsigt i din egen konfliktstil. Kurset er for dig, der gerne vil inspireres og er åben for en revurdering af din opfattelse af din omverden, af dig selv og af andre.

Praktisk information

Coaching og konflikthåndtering er adgangsgivende til Cphbusiness’ akademiuddannelse i ledelse.

Coaching og konflikthåndtering er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen Ledelse og på den regionale positivliste nr. 360 i erhvervsgruppen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde.

Fagets akademikode er: 8221

Lektioner

60 lektioner fordelt over seks uger med undervisning mandag og tirsdag kl. 9.00 – 15.00 samt sideløbende selvstudie og studiegrupper.

ECTS

10 ECTS

Datoer

 • 24. august – 2. oktober 2020
 • 19. oktober – 27. november 2020

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit Jobcenter.
Prisen er 24.898,92 kr. inkl. litteratur og forplejning.

Sted

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A, st.
2000 Frederiksberg

Vær opmærksom på, at kurset bliver udbudt i samarbejde med Sofias Hus, som vi derfor videregiver dine personoplysninger til.

Eksamen

Kurset afsluttes med individuel mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en erhvervscase og fagets teoretiske grundlag. Der udstedes eksamensbevis.

 • Tilmelding

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal udfylde blanketten AR 237 og aflevere den til din A-kasse.

  Blanketten får du ved at udfylde kontaktformularen nedenfor. Angiv venligst hvilket kursus du er interesseret i.

  Du er først endelig tilmeldt, når vi har fået blanketten AR 237 retur fra din A-kasse.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål om administration og tilmelding, hører vi gerne fra dig:

  Telefon: 36 15 45 00
  E-mail: ledig@cphbusiness.dk

  Du kan desuden udfylde formularen nedenfor. 

  Navn
  E-mail
  Emne
  Skriv her, hvilket kursus du vil tilmelde dig
 • Indhold og omfang

  Coaching og konflikthåndtering er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i Ledelse. Faget tæller 10 ECTS.

  Formål

  Formålet med faget er, at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces.

  Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår.

  Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt.

  Indhold

  • Teorier/modeller/værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individniveau, gruppeniveau og organisatorisk niveau hvor organisationen er i højeste kontekst 
  • Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ-, afdelings- og teamniveau 
  • Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt/opløsning/løsning 
  • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne 
  • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området

  Læs om læringsmål mv. i studieordningen for akademiuddannelsen i ledelse.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

  Læs mere i vores brochure:

  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen

  Henvendelse

  Åbent mandag – torsdag klokken 9.00 – 15.00, fredag klokken 9.00 – 12.00 for telefoniske henvendelser på telefon: 36 15 45 17.

  E-mail: vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk

  Vejledere

    Lea Clausen

    Pia Bergenser

    Klaus Beg Kristensen 

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her