Hvorfor skal du tage kurset?

Kurset coaching og konflikthåndtering er for dig, der er interesseret i kognitiv coaching som redskab til godt samarbejde og konflikthåndtering i relationer i arbejds- og hverdagslivet. Du vil opnå ny viden og nye redskaber, kompetencer og indsigter, som du kan gå direkte ud og anvende i et nyt job. 

På kurset præsenterer vi dig for kognitiv coaching, som er en professionel samtalemetode, hvor kognitive principper vejleder coach og fokusperson, så fokuspersonen finder sine egne løsninger på sine udfordringer og vælger egne veje til at nå sine mål. Din rolle som coach er at være undersøgende, nysgerrig og stille spørgsmål, så fokuspersonen finder sine egne svar.

Konflikter er en del af hverdagens liv – personligt og arbejdsmæssigt. Den kognitive forståelse af konflikter rummer potentiale for læring og vækst i vores personlige liv.

Moderne kognitiv teori og metode tilbyder en enkel og virkningsfuld model for forandring gennem redskaber som mindfulness, compassion og positiv psykologi. Vi anvender principperne, så du kan genkende, forstå og løse konflikter, forebygge stress og skabe de gode relationer i arbejds- og privatlivet.

På kurset lærer du blandt andet, hvordan du:

 • kan kommunikere og håndtere konflikter (konfliktledelse), der opstår i arbejds- og hverdagslivet, så udfordringerne i stedet udvikles til nyttige redskaber for optimalt samarbejde, udvikling osv.
 • kan forebygge uhensigtsmæssige konflikter i både arbejds- og hverdagslivet.

Du får praktiske redskaber og bliver fx fortrolig med den sokratiske dialog, så du kan coache personer, kollegaer, medarbejdere, teams og dig selv til at nå de planlagte mål og skabe de ønskede resultater.

Praktisk information

Coaching og Konflikthåndtering er adgangsgivende til Cphbusiness’ akademiuddannelse i ledelse.

Coaching og konflikthåndtering er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen Ledelse samt på den regionale positivliste nr. 107 i erhvervsgruppen Akademisk arbejde, nr. 392 i erhvervsgruppen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde, nr. 453 og 549 i erhvervsgruppen Sundhed, omsorg og personlig pleje og nr. 484 i erhvervsgruppen Undervisning og vejledning. Fagets akademikode er 8221.

Kurset er et heltidsstudie på seks uger fordelt på fysisk fremmøde og tillægsdage med selvstudie og gruppearbejde. Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 - 15.30.

ECTS

10 ECTS.

Eksamen

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase.

Datoer

 • 30. august - 8. oktober 2021

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

25.396,92 kr. inkl. litteratur

Sted

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K

Vær opmærksom på, at kurset bliver udbudt i samarbejde med Wattar Gruppen, som vi derfor videregiver dine personoplysninger til.

 • Tilmelding

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal udfylde blanketten AR 237 og aflevere den til din a-kasse.

  Blanketten får du ved at udfylde kontaktformularen nedenfor. Angiv venligst, hvilket kursus du er interesseret i.

  Du er først endeligt tilmeldt, når vi har fået blanketten AR 237 retur fra din a-kasse.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål om administration og tilmelding, hører vi gerne fra dig:

  Telefon: 36 15 45 07
  E-mail: ledig@cphbusiness.dk

  Du kan desuden udfylde formularen nedenfor. 

  Navn
  E-mail
  Emne
  Skriv her, hvilket kursus du vil tilmelde dig
 • Indhold og omfang

  Coaching og konflikthåndtering er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i Ledelse. Faget tæller 10 ECTS.

  Formål

  Formålet med faget er, at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces.

  Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår.

  Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt.

  Indhold

  • Teorier/modeller/værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individniveau, gruppeniveau og organisatorisk niveau hvor organisationen er i højeste kontekst 
  • Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ-, afdelings- og teamniveau 
  • Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt/opløsning/løsning 
  • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne 
  • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området

  Læs om læringsmål mv. i studieordningen for akademiuddannelsen i ledelse.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

  Læs mere i vores brochure:

  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Vejledere

  Lea Clausen Lea Clausen

   Rikke Ellegård Hansen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her