Hvorfor skal du tage kurset?

Kurset er til dig, der gerne vil arbejde professionelt med coaching, konflikthåndtering og lære at anvende kognitiv coaching som redskab til at kunne arbejde målrettet med opgaver inden for 1:1 coaching, coaching i teams og coaching i organisationer.

Du vil lære at anvende redskaberne inden for kognitiv coaching til opgaver inden for vejledning, behandling, formidling og undervisning, og du vil lære at bruge de kognitive principper for coaching til konflikthåndtering, så du kan arbejde målrettet og professionelt med konfliktløsning.

Du bliver uddannet til at kunne anvende kognitiv coaching som en professionel samtalemetode, hvor kognitive principper danner rammen for samtalen mellem dig som coach og din fokusperson, så fokuspersonen selv finder sine egne løsninger på udfordringer og vælger egne veje til at nå sine mål. Du vil opleve, hvordan du, ved at lære at arbejde metodisk, kan skabe positive effekter.

Kursets indhold

 • Kompetencer i at anvende kognitive principper i coaching, aktiv lytning og sokratisk dialog
 • Færdigheder i samarbejde, assertiv kommunikation, konfliktløsningsmetoder og forebyggelse af konflikter
 • Viden om trivsel og selvomsorg i arbejdslivet
 • Redskaber til at mindske stress og herunder at anvende mindfulness

Specialiser dig yderligere

Som en del af uddannelsen hos Wattar Gruppen får du mulighed for at deltage i en todages certificering som kognitiv mentor og tre undervisningsdage med fokus på at styrke dine professionelle og personlige kompetencer.

På de fem bonusdage tager vi afsæt i den psykologiske retning i kognitiv teori og metode:

 • Du opnår certificering som kognitiv mentor, som kvalificerer dig til at arbejde med mentor-, vejlednings- og rådgivningsopgaver
 • Du lærer problemløsning, positiv psykolog og den motivationsskabende samtale
 • Du øger din bevidsthed om din egen faglighed og dine styrker, og hvordan du anvender dine arbejdslivserfaringer i din professionelle rolle
 • Du opnår grundlæggende færdigheder i at arbejde med anerkendende og compassion-fokuseret kommunikation
 • Du får jobsparring med fokus på dine nye kompetencer

De fem bonusdage "Styrk dine professionelle og personlige kompetencer" er ikke eksamensgivende, men afsluttes med kursusbevis.

Praktisk information

Coaching og Konflikthåndtering er adgangsgivende til Cphbusiness’ akademiuddannelse i ledelse.

Coaching og konflikthåndtering er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen Ledelse samt på den regionale positivliste nr. 151 i erhvervsgruppen hotel, restauration, køkken, kantine, nr. 355 i erhvervsgruppen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde og nr. 441 og 453 i erhvervsgruppen Sundhed, omsorg og personlig pleje.

Fagets akademikode er 8221.

Kurset er et heltidsstudie på seks uger og udføres med en særligt tilrettelagt variation af undervisningsdage, workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning. Uddannelsen gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder.

Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 - 15.30.

ECTS

10 ECTS.

Eksamen

Eksamenen er en individuel, mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave. Der udstedes eksamensbevis.

Datoer

Ingen kommende datoer.

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

Prisen er 25.701,66 kr. inkl. litteratur.

Sted

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K

Vær opmærksom på, at kurset bliver udbudt i samarbejde med Wattar Gruppen, som vi derfor videregiver dine personoplysninger til.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Det er dit jobcenter eller din a-kasse, der tilmelder dig kurset. Skal dit kursus bevilges gennem a-kassen, skal du udfylde en blanket (AR 237), som du modtager ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte den samarbejdspartner, vi udbyder kurset sammen med.

  Har du spørgsmål om administration, kan du kontakte Cphbusiness på telefon 36 15 45 07 eller bruge kontaktformularen nedenfor.

 • Indhold og omfang

  Coaching og konflikthåndtering er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i Ledelse. Faget tæller 10 ECTS.

  Formål

  Formålet med faget er, at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces.

  Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår.

  Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt.

  Indhold

  • Teorier/modeller/værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individniveau, gruppeniveau og organisatorisk niveau hvor organisationen er i højeste kontekst 
  • Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ-, afdelings- og teamniveau 
  • Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt/opløsning/løsning 
  • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne 
  • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området

  Læs om læringsmål mv. i studieordningen for akademiuddannelsen i ledelse.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

  Læs mere i vores brochure:

  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Studievejledningen holder lukket på telefonen i uge 29 og 30.

  Vejledere

  Lea Clausen 
  Lea Clausen

  Malene Krab Koed Eriksen
  Malene Krab Koed Eriksen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om kurser for ledige.

Telefon:

36 15 45 07

E-mail