Hvorfor skal du tage kurset?

Kurset er til dig, der er interesseret i anvende kognitiv coaching som redskab til godt samarbejde og konflikthåndtering i relationer i arbejds- og hverdagslivet. På kurset vil du få ny viden og redskaber, kompetencer og indsigt i coaching og konflikthåndtering, som styrker dig i din rolle som coach.

Du lærer at anvende kognitiv coaching som en professionel samtalemetode, hvor kognitive principper danner rammen for samtalen mellem dig som coach og din fokusperson, så fokuspersonen selv finder sine egne løsninger på udfordringer og vælger egne veje til at nå sine mål. Du vil opleve, hvordan du ved at lære at arbejde metodisk med kognitiv coaching og konflikthåndtering kan skabe positive effekter.

Kurset kan både benyttes opkvalificerende eller til at udvide din jobsøgning mod nye brancher, fx inden for sundhed, pleje- og uddannelsessektoren, jobcentre/a-kasser, HR & rekruttering, institutioner, vejledning, pædagogik og detail. De kompetencer, du opnår, kan omsættes til mange jobprofiler med opgaver inden for fx projektledelse, vejledning, støttefunktioner og meditationsopgaver.

Kursets indhold

 • Teoretiske og metodiske kompetencer i kognitiv coaching, aktiv lytning og sokratisk dialog
 • Færdigheder i samarbejde, assertiv kommunikation og konfliktløsningsteknikker og forebyggelse
 • Viden om trivsel i arbejdslivet, compassion og mindfulness
 • Redskaber til at mindske stress og give konstruktiv feedback
 • Individuel støtte og vejledning til job eller praktiksøgning med erfarne beskæftigelseskonsulenter

Udover kursets obligatoriske grundmoduler på syv dage, har du mulighed for at specialisere dig og få endnu flere kompetencer til dit CV. Du kan vælge op til otte fag inden for forskellige områder, som er i relation til den kognitive teori og metode.

Eksempler på fag:

 • Stress og trivsel
 • Kognitiv coaching
 • Positiv psykologi
 • LAB lovgivning og målgrupper
 • Selvomsorg og mindfulness
 • Skriftlighed og dokumentation
 • Barrierer for forandring
 • Beskæftigelsesrettet samtale 

Praktisk information

Coaching og Konflikthåndtering er adgangsgivende til Cphbusiness’ akademiuddannelse i ledelse.

Coaching og konflikthåndtering er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen Ledelse samt på den regionale positivliste nr. 125 i erhvervsgruppen Akademisk arbejde, nr. 530 i erhvervsgruppen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde, nr. 634 og 640 i erhvervsgruppen Sundhed, omsorg og personlig pleje og nr. 684 i erhvervsgruppen Undervisning og vejledning.

Fagets akademikode er 8221.

Kurset er et heltidsstudie på seks uger og udføres med en særligt tilrettelagt variation af undervisningsdage, workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning. Uddannelsen Det gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder.

Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 - 15.30.

ECTS

10 ECTS.

Eksamen

Eksamenen er en individuel, mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave. Der udstedes eksamensbevis.

Datoer

 • Ingen kommende hold

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

25.396,92 kr. inkl. litteratur

Sted

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K

Vær opmærksom på, at kurset bliver udbudt i samarbejde med Wattar Gruppen, som vi derfor videregiver dine personoplysninger til.

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Det er dit jobcenter eller din a-kasse, der tilmelder dig kurset. Skal dit kursus bevilges gennem a-kassen, skal du udfylde en blanket (AR 237), som du modtager ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte den samarbejdspartner, vi udbyder kurset sammen med.

  Har du spørgsmål om administration, kan du kontakte Cphbusiness på telefon 36 15 45 07 eller bruge kontaktformularen nedenfor.

 • Indhold og omfang

  Coaching og konflikthåndtering er et valgfrit fag på akademiuddannelsen i Ledelse. Faget tæller 10 ECTS.

  Formål

  Formålet med faget er, at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces.

  Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår.

  Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt.

  Indhold

  • Teorier/modeller/værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individniveau, gruppeniveau og organisatorisk niveau hvor organisationen er i højeste kontekst 
  • Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ-, afdelings- og teamniveau 
  • Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt/opløsning/løsning 
  • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne 
  • Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området

  Læs om læringsmål mv. i studieordningen for akademiuddannelsen i ledelse.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

  Læs mere i vores brochure:

  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Vejledere

  Lea Clausen Lea Clausen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om kurser for ledige.

Telefon:

36 15 45 07

E-mail