Hvorfor skal du tage kurset?

I dag stiller virksomhederne store krav til den enkelte medarbejders IT-kompetencer, og du skal have forståelse for, hvordan du navigerer i informationssystemer. Et af de centrale emner er IT-sikkerhed.

På kurset i IT-sikkerhed klæder vi dig på til at kunne vurdere og håndtere en virksomheds IT-sikkerhed med udgangspunkt i fagets teorier og en praktisk værktøjskasse. Vi fokuserer på sammenhængen mellem teori og praksis, så du kan koble fagets redskaber til dit daglige arbejde. 

På kurset bliver du introduceret til kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Derudover lærer du at vurdere og håndtere IT-sikkerhed både i en virksomhed og online. Vi vil ligeledes komme ind på, hvordan du i praksis arbejder med strategier, politikker og procedurer.

Praktisk information

IT-sikkerhed er adgangsgivende til akademiuddannnelsen i informationsteknologi.

IT-sikkerhed er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen IT og teleteknik.

Fagets akademikode er: 37543

Lektioner

30 lektioner fordelt over 3 uger. På kurset vil der være undervisning, opgaveløsning i studiegrupper og meget mere.

ECTS

5 ECTS

Datoer

9. november – 27. november 2020

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

Pris for deltagelse er 12.000 kr. inkl. litteratur og forplejning.

Sted

Cphbusiness Lyngby
Nørgaardsvej 30
2800 Kgs. Lyngby

Eksamen

Kurset afsluttes med en individuel, mundtlig eksamen. Der udstedes eksamensbevis.

 • Tilmelding

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal udfylde blanketten AR 237 og aflevere den til din A-kasse.

  Blanketten får du ved at udfylde kontaktformularen nedenfor. Angiv venligst hvilket kursus du er interesseret i.

  Du er først endelig tilmeldt, når vi har fået blanketten AR 237 retur fra din A-kasse.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål om administration og tilmelding, hører vi gerne fra dig:

  Telefon: 36 15 45 00
  E-mail: ledig@cphbusiness.dk

  Du kan desuden udfylde formularen nedenfor. 

  Navn
  E-mail
  Emne
  Skriv her, hvilket kursus du vil tilmelde dig
 • Indhold og omfang

  IT-sikkerhed er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi. Faget omfatter 5 ECTS.

  Formål

  Med kurset i IT-sikkerhed får du styrket dine kompetencer inden for IT-sikkerhed, så du er i stand til at identificere og håndtere sikkerhedsmæssige behov inden for IT.

  På faget IT-sikkerhed skal du blandt andet arbejde med:

  • IT-sikkerhedsmål
  • IT-sikkerhedstrusler
  • IT-sikkerhedsmekanismer
  • IT-sikkerhedsaspekter i forbindelse med IT-strategi, -politik og -procedurer
  • Organisatoriske aspekter i forbindelse med IT-sikkerhed

  Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

  Vi anbefaler, at du har kendskab til matematik svarende til niveau B og engelsk niveau C.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

  Læs mere i vores brochure:

  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen

  Henvendelse

  Åbent mandag – torsdag klokken 9.00 – 15.00, fredag klokken 9.00 – 12.00 for telefoniske henvendelser på telefon: 36 15 45 17.

  E-mail: vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk

  Vejledere

    Lea Clausen

    Pia Bergenser

    Klaus Beg Kristensen 

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her