Hvorfor skal du tage kurset?

I samarbejde med Ledernes KompetenceCenter udbydes kommunikation i praksis. Kurset er til dig, der ønsker nye redskaber og kompetencer inden for kommunikation, som du kan bruge i et nyt job.

På kurset kommunikation i praksis får du konkrete værktøjer, som du kan bruge til at planlægge og gennemføre kommunikationsopgaver i en virksomhed. Du bliver mere bevidst om din og andres kommunikation - både mundtligt, skriftligt og digitalt. Du vil udvikle din personlige kommunikation og lære at anvende relevante kommunikationsmodeller og -værktøjer til at styrke både din egen og kommende arbejdsplads' kommunikation. Du lærer også at planlægge og gennemføre praktiske kommunikationsopgaver, som indgår i den daglige opgaveløsning i virksomheden.

Praktisk information

Kommunikation i praksis er adgangsgivende til akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

Kommunikation i praksis er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgrupperne nærings- og nydelsesmiddel, salg, indkøb og markedsføring, sundhed, omsorg og personlig pleje, transport, post, lager- og maskinførerarbejde, samt vagt, sikkerhed og overvågning og på den regionale positivliste nr. 452 og 490 i erhvervsgruppen kontor, administration, regnskab og finans, samt nr. 599 og 625 i erhvervsgruppen salg, indkøb og markedsføring.

Fagets akademikode er: 37477. 

Kurset er et heltidsstudie på seks uger som afholdes enten online eller fysisk fremmøde, og med selvstudie og gruppearbejde.

ECTS

10 ECTS

Eksamen

Eksamenen er en individuel, mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave. Der udstedes eksamensbevis.

Datoer

 • 2. februar – 22. marts 2022 (ferie uge 7)
 • 3. marts – 13. april 2022 (online)
 • 6. april – 23. maj 2022 (ferie 14. - 18. april, samt 13. maj)
 • 31. august – 11. oktober 2022
 • 13. oktober – 30. november 2022 (online, ferie uge 42)
 • 7. december 2022 – 24. januar 2023 (ferie uge 52)

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit Jobcenter. 

Prisen er ved fysisk fremmøde 20.850 kr. inkl. litteratur.

Prisen er ved online 18.850 kr. inkl. litteratur.

Sted

Ledernes KompetenceCenter

Vær opmærksom på, at kurset bliver udbudt i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter, som vi derfor videregiver dine personoplysninger til. 

 • Tilmelding

  Hvordan tilmelder jeg mig?

  Det er dit jobcenter eller din a-kasse, der tilmelder dig kurset. Skal dit kursus bevilges gennem a-kassen, skal du udfylde en blanket (AR 237), som du modtager ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

  Der er ansøgningsfrist en uge inden kursusstart.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte den samarbejdspartner, vi udbyder kurset sammen med.

  Har du spørgsmål om administration, kan du kontakte Cphbusiness på telefon 36 15 45 07 eller bruge kontaktformularen nedenfor.

 • Indhold og omfang

  Kommunikation i praksis er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelserne i kommunikation og formidling. Faget tæller 10 ECTS.

  Formål

  Fagets formål er at kvalificere dig til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst.

  Indhold

  • Kommunikationspsykologi
  • Kommunikationsmodeller
  • Planlægnings- og formidlingsværktøjer
  • Kommunikationsopgaven i praksis
  • Præsentationsteknik
  • Målgruppeorientering

  Læs om læringsmål mv. i studieordningen for akademiuddannelsen i kommunikation og formidling.

 • Adgangskrav og optagelse

  Hvem kan deltage?

  Som dagpengemodtager i første ledighedsperiode har du ret til seks ugers gratis opkvalificering med en selvvalgt uddannelse. Uddannelsen skal tages inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for alle ledige fra 25 år. For personer under 25 år skal uddannelsen tages inden for de første seks måneder.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages:
  evu@cphbusiness.dk

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

  Læs mere i vores brochure:

  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag: 9.00 - 12.30
  Tirsdag: 12.30 - 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 9.00 - 12.30
  Fredag: 9.00 - 12.30

  Du har også mulighed for at booke et telefonmøde med en studievejleder her: Book en telefonvejledning.

  Desuden er du altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller sende en mail til evu@cphbusiness.dk.

  Vejledere

  Lea Clausen Lea Clausen

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om kurser for ledige.

Telefon:

36 15 45 07

E-mail