Introduktion til GHS/CLP

Som følge af EU’s kemikalielovgivning skal alle rene stoffer og blandinger mærkes efter fælles EU-regler senest juni 2015. Kurset giver baggrunden for indførelse af GHS/CLP og overblik over hvem, der er omfattet af reglerne. Særlig indsigt gives i krav til en etikette, og hvad de enkelte piktogrammer dækker over.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der håndterer kemikalier i deres daglige arbejde, fx på lager, i produktionen, på værkstedet og i kvalitetssikring samt arbejdsmiljørepræsentanter.

Anbefalede forudsætninger

Interesse for arbejdsmiljø. Vi ønsker at tage hensyn til din særlige baggrund og anbefaler derfor, at du får en snak med den kursusansvarlige før tilmelding.

Læringsmål

Deltagerne bliver introduceret til GHS/CLP, således at de

  • kan forstå mærkningen på etiketter;
  • kan skelne mellem klassificering og mærkning.

Indhold

Baggrund for de nye mærkningsregler, tidsfrister for indførelse, mærkningselementerne, piktogrammer, signalord, H og P-sætninger, hvad piktogrammerne dækker over, forskel på klassificering og mærkning, krav til etikette.

Dato

Kurset udbydes efter behov. Kontakt for nærmere info.

Varighed

2½ timer.

Pris

500 kr. (ekskl. moms)

Kursusansvarlig

Hanne Larsen Bentin
Cphbusiness Laboratorie og Miljø
Telefon: 36 15 47 33
E-mail: hlbe@cphbusiness.dk