Introduktion til REACH

REACH er navnet på EU’s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling og rengøringsmidler) og varer (fx computere og haveslanger), der produceres i EU eller importeres til EU, er omfattet af REACH. Din virksomheds opgaver i forbindelse med REACH afhænger af, om kemikaliet sælges videre til andre, eller om I er slutbrugere som fx en håndværker eller en kommune.

Målgruppe

Alle der modtager, arbejder med eller leverer kemiske stoffer og blandinger.

Forhåndskundskaber

Interesse for kemikalier og arbejdsmiljø. Vi ønsker at tage hensyn til din særlige baggrund og anbefaler derfor, at du får en snak med den kursusansvarlige før tilmelding.

Læringsmål

Kursisten vil efter kurset:

  • Kende hovedpunkterne i REACH-forordningen.
  • Forstå hvilke opgaver, der pålægges de forskellige led i en leverandørkæde, herunder dit firma.
  • Vide hvem, der fører tilsyn med opgaverne under REACH.

Indhold

De krav, der stilles til virksomheder i forbindelse med REACH gennemgås i hovedtræk. Definitioner på kemikalie, artikel og forskellige roller forklares. Der er fokus på, hvilken betydning REACH har for de virksomheder, der deltager på kurset.

Dato

Kurset udbydes efter behov. Kontakt for nærmere info.

Varighed

Seks timer.

Pris

1000 kr. (ekskl. moms)

Kursusansvarlig

Charlotte Pratt
Cphbusiness Laboratorie og Miljø
Telefon: 20 18 04 16
E-mail: chpr@cphbusiness.dk

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år