Klassificering og mærkning GHS/CLP

EU’s kemikalielovgivning påbyder alle europæiske virksomheder at mærke rene stoffer og blandinger efter fælles regler (CLP). De hidtige, orange faresymboler bliver erstattet af nye hvide med en rød ramme om.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der håndterer kemikalier, fx på lager, i produktionen og i kvalitetssikring samt arbejdsmiljørepræsentanter og alle der klassificerer og mærker stoffer og blandinger. 

Anbefalede forudsætninger 

Interesse for kemikalier og arbejdsmiljø. Vi ønsker at tage hensyn til din særlige baggrund og anbefaler derfor, at du får en snak med den kursusansvarlige før tilmelding. 

Læringsmål 

Kursisten kan efter kurset: 

  • Klassificere stoffer og blandinger.
  • Mærke stoffer og blandinger og dermed udarbejde en etiket.
  • Bruge IT-hjælpeværktøjer til klassificering og mærkning.

Indhold 

Kurset giver baggrund for de nye mærkningsregler, tidsfrister for indførelse, mærkningselementerne, piktogrammer, signalord, H og P-sætninger, hvad piktogrammerne dækker over og forskel på klassificering og mærkning. Hovedvægten bliver lagt på selve håndværket at kunne klassificere og mærke stoffer og blandinger. Endelig gives en introduktion til IT-hjælpeværktøjer. 

Dato 

Kurset udbydes efter behov. Kontakt for nærmere info.

Varighed

Tre + seks timer.

Pris

3.000 kr. (ekskl. moms) 

Kursusansvarlig 

Hanne Larsen Bentin
Cphbusiness Laboratorie og Miljø
Telefon: 36 15 47 33
E-mail: hlbe@cphbusiness.dk   

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år