Ledelse af unge i praksis

Dette kursus styrker dine lederkompetencer og hjælper dig som leder med at tiltrække og fastholde unge medarbejdere.

En af arbejdsmarkedets største udfordringer er at lede, fastholde og udvikle deres unge medarbejdere. På baggrund af en større forskningsrapport fra Cphbusiness kan vi fastslå, at mange arbejdspladser ikke får den optimale arbejdsindsats ud af deres unge medarbejdere.

Med kurset ledelse af unge i praksis:

  • Lærer du at identificere de unges behov
  • Får du en indsigt i unges adfærdsmønstre og forventninger
  • Opnår du kompetence til at motivere de unge på deres præmisser
  • Får du værktøjer til løbende forventningsafstemning med dine unge medarbejdere
  • Får du redskaber til at udvikle dine lederkompetencer
  • Bliver du i stand til at planlægge og eksekvere succesfulde onboarding-forløb

Kurset er rettet mod ledere i alle brancher, uanset formel uddannelse, der leder unge til daglig.

Kurset er baseret på et forskningsprojekt foretaget af Cphbusiness i 2017. Projektet har været en stor succes og er derfor udmundet i dette kursus.

Der er ikke eksamen eller ECTS med i kurset.

Sted

Cphbusiness Søerne
Nansensgade 19
1366 København K.

Kontakt

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte underviser Karen Christina Rasmussen eller Cphbusiness Partner:

Karen Christina Rasmussen
E-mail: kcer@cphbusiness.dk

Cphbusiness Partner
Telefon: 36 15 45 00
E-mail: udbud@cphbusiness.dk