Få 10.000 kroner til din efter- og videreuddannelse

Drømmer du om at videreuddanne dig ved siden af jobbet og få styrket din karriere? Så kan du fra august 2018 få 10.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.

Som en del af trepartsaftalen, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2017, har regeringen oprettet en omstillingsfond. Det betyder, at alle faglærte og ufaglærte i job, der opfylder adgangskravene for enten akademiudddannelserne eller diplomuddannelserne, har mulighed for at søge om og få 10.000 kroner årligt til kompetenceløft via fag på akademi- og diplomuddannelserne.

Aftalen omfatter alle fag på Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

Derfor kan du nu søge om at få 10.000 kroner om året til at investere i dig selv med opdaterede kompetencer og ny viden fra Cphbusiness, så du kan skabe endnu mere værdi for dig og din virksomhed.

Hvem kan søge?

Du kan søge om de 10.000 kroner årligt, hvis du:

 • Er faglært eller ufaglært
  Faglært: en færdig uddannelse fra en handelsskole eller en håndværksuddannelse
  Ufaglært: ingen formel uddannelse efter studentereksamen (stx, hhx, hts, hf eller lignende)
 • Er i hel- eller deltidsbeskæftigelse og ansat i Danmark ved fagets start
 • Endnu ikke har opbrugt det årlige maksimumbeløb fra omstillingsfonden på 10.000 kroner per person årligt.

Hvem er ikke omfattet af ordningen?

 • Personer, som har gennemført en dansk videregående uddannelse – det vil sige en afsluttet erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau
 • Selvstændige opfattes ikke som ansatte
 • Studiejobs er ikke godkendt som deltidsbeskæftigelse
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud til deres medarbejderes uddannelse
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge om støtte på op til 10.000 kroner allerede nu til holdstart fra den 1. august 2018.

Omstillingsfondens midler er fordelt mellem de danske uddannelsesinstitutioner. Det vil sige, at Cphbusiness har et begrænset beløb per år. Støtten tildeles derfor efter først-til-mølle-princippet - så jo før du får søgt, jo bedre er det.

Hvilke uddannelser kan jeg søge?

Du kan søge støtte til alle fag på Cphbusiness akademi- og diplomuddannelser.

Hvordan søger jeg?

 • Tilmeld dig et fag på akademi- eller diplomuddannelserne på cphbusiness.dk/videreuddannelse
 • I tilmeldingsfomularens betalingsbillede, vælger du "Privat betaling via omstillingsfonden".
 • Udfyld tro- og loveerklæring for at bekræfte rigtigheden af dine oplysninger om din uddannelsesbaggrund, din beskæftigelsessituation og eventuelt tidligere tilskud fra omstillingsfonden i det pågældende år.
 • Upload erklæringen her.

Når du har uploadet tro- og loveerklæringen, er du endeligt tilmeldt og klar til at starte med dit gratis kompetenceløft på Cphbusiness.

Hvis du allerede har tilmeldt dig et fag på akademi- eller diplomuddannelserne på Cphbusiness med start efter den 1. august 2018, behøver du ikke tilmelde dig igen, men kan blot uploade en tro- og loveerklæring på vores her.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til omstillingsfonden eller andre ting, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledning.