Tag en gratis efter- og videreuddannelse

Drømmer du om at videreuddanne dig ved siden af jobbet og få styrket din karriere? Så kan du nu få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.

Helt konkret kan du få op til 10.000 kroner årligt over de næste tre år via omstillingsfonden til din uddannelse. Læs her, om du er i målgruppen:

Hvem kan få del i pengene?

Det kan du, hvis:

 • Du er faglært eller ufaglært
  - Faglært: en færdig uddannelse fra en handelsskole eller en håndværksuddannelse
  - Ufaglært: ingen formel uddannelse efter studentereksamen (stx, hhx, htx, hf eller lignende)
 • Du er i job 
  - Vi skelner ikke mellem heltids- og deltidsbeskæftigelse
  - Det er et krav, at du er ansat i Danmark ved fagets start

Er du i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af målgruppen, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Hvem er ikke omfattet af ordningen?

 • Personer, som har gennemført en dansk videregående uddannelse – det vil sige en afsluttet erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau
 • Selvstændige opfattes ikke som ansatte
 • Studiejobs er ikke godkendt som deltidsbeskæftigelse
 • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud til deres medarbejderes uddannelse
 • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud

Vær opmærksom på, at der er egenbetaling på bøger til faget.

Hvilke uddannelser kan jeg søge?

Du kan søge støtte til alle fag på Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

Se alle vores fag på akademi- og diplomuddannelserne.

Hvordan søger jeg?

 • Tilmeld dig et fag på akademi- eller diplomuddannelserne på cphbusiness.dk/videreuddannelse
 • I tilmeldingsformularens betalingsbillede, vælger du "Privat med kort" og sætter flueben i "Betaling via omstillingsfonden".
 • Herefter præsenteres du for en række spørgsmål om din uddannelsesbaggrund, din beskæftigelsessituation og eventuelt tidligere modtaget tilskud fra omstillingsfonden i det pågældende kalenderår.
 • Bekræft rigtigheden af dine oplysninger i tro og love-erklæringen og send din tilmelding.

Hvis du allerede har tilmeldt dig et fag på akademi- eller diplomuddannelserne på Cphbusiness med start efter den 1. august 2018 og ikke har fået udfyldt en tro- og loveerklæring ved tilmeldingen, behøver du ikke tilmelde dig igen, men kan blot printe og uploade en tro og love-erklæring på vores hjemmeside her.

Midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet

Omstillingsfondens midler er fordelt mellem de danske uddannelsesinstitutioner. Det vil sige, at Cphbusiness har et begrænset beløb per år. Støtten tildeles derfor efter først-til-mølle-princippet - så jo før du får søgt, jo bedre er det.

Det betyder altså, at du ikke er garanteret støtte, selvom du lever op til kravene for målgruppen, da midlerne allerede kan være fordelt.

Hvornår skal jeg ansøge?

For hold med opstart den 1. august 2019 og efter er fristen for ansøgning om refusion fra omstillingsfonden fagets opstartsdato. I tilfælde, hvor tilmelding ligger efter kursusstart, er fristen for ansøgning tilmeldingsdatoen.

Man kan godt tilmelde sig et fag, blive optaget og få godkendt sin tilmelding til faget, men godkendelse af omstillingsfondsmidlerne kan tidligst ske tre måneder inden opstart.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til omstillingsfonden eller andre ting, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Hvor kommer pengene fra?

Som en del af trepartsaftalen, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2017, har regeringen oprettet en omstillingsfond. Der er afsat 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Puljen bliver fordelt efter først til mølle princippet med op til 30.000 kroner per person fordelt over de næste tre år.

Formålet med omstillingsfonden er at sikre muligheden for, at faglærte og ufaglærte medarbejdere på arbejdsmarkedet kan løfte deres kvalifikationer og løbende holde deres kompetencer relevante.

Aftalen omfatter alle fag på Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

Se alle vores fag her

Læs om andre støttemuligheder her