Competence Demand Analytics - WATSON

Projektperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021

Formålet med projektet er at kortlægge erhvervslivets aktuelle kompetencebehov med udgangspunkt i Competence Demand Analytics (CDA). Det gælder både faglige og personlige kompetencer.

Sammen med JobSearch har vi udviklet en række crawlere, som indsamler jobannoncer på tværs af diverse digitale kilder. Herunder jobsites, virksomheder og organisationers hjemmesider og jobportaler.

Siden september 2019 har vi opsamlet flere end 500.000 jobopslag til databasen, og vi opdaterer basen hver måned med de seneste aktiviteter på jobmarkedet. De opsamlede data om jobannoncer tilføjer vi forskellige udtrækskriterier som fx virksomhed, region, jobtype, stillingsbetegnelse og lignende.

Kombinerede data giver mange muligheder
De berigede data lægges ind i en database, som vi kan trække data fra til Watson Analytics, hvor vi analyserer og skaber relevante udtræk.

Vi laver algoritmer, så data kan kombineres på tværs af behov og fagligheder. I løbet af efteråret 2021 har vi fx udviklet algoritmer, der dækker

Bløde kompetencer

 • Nysgerrighed
 • Lederskab
 • Mindfulness
 • Modig
 • Etik
 • Resiliens

Hårde kompetencer

 • Digital markedsføring
 • E-handel
 • Serviceøkonom
 • Handelsøkonom
 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom

Områder

 • Covid 19
 • Bæredygtighed
 • Projektstyring

Sådan kan vi bruge data

Disse udtræk kan kombineres på mange forskellige måder. Fx kan bæredygtighed, digital markedsføring og bløde kompetencer kombineres. På den måde vil man få et resultat, der viser jobannoncer med de bløde kompetencer for de virksomheder, der har bæredygtighed i jobannoncen og så kategoriseret i forhold til brug af digitale værktøj.

På Cphbusiness bruger vi blandt andet databasen som evidens, når vi udvikler vores eksisterende uddannelser. Men også når vi ser på mulighederne for at skabe uddannelser, som passer til de specifikke krav, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Kontakt projektlederne

Samarbejdspartner