Competence Demand Analytics - WATSON

Projektperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021

Formålet med projektet er at kortlægge erhvervslivets aktuelle kompetencebehov med udgangspunkt i Competence Demand Analytics (CDA). Det gælder både faglige og personlige kompetencer.

Sammen med JobSearch har vi udviklet en række crawlere, som indsamler jobannoncer på tværs af diverse digitale kilder. Herunder jobsites, virksomheder og organisationers hjemmesider og jobportaler.

Siden september 2019 har vi opsamlet jobopslag, og vi opdaterer databasen hver måned med de seneste aktiviteter på jobmarkedet. De opsamlede data om jobannoncer tilføjer vi forskellige udtrækskriterier som fx virksomhed, region, jobtype, stillingsbetegnelse og lignende.

Kombinerede data giver mange muligheder

De berigede data lægges ind i en database, som vi kan trække data fra til Watson Analytics, hvor vi analyserer og skaber relevante udtræk.

Vi laver algoritmer, så data kan kombineres på tværs af behov og fagligheder. Vi har fx udviklet algoritmer, der dækker:

Bløde kompetencer

 • Nysgerrighed
 • Lederskab
 • Mindfulness
 • Modig
 • Etik
 • Resiliens

Hårde kompetencer

 • Digital markedsføring
 • E-handel
 • Serviceøkonom
 • Handelsøkonom
 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom

Områder

 • Covid 19
 • Bæredygtighed
 • Projektstyring

Sådan kan vi bruge data

Når vi vil undersøge en udvikling eller be- eller afkræfte en teori, kan vi i systemet kombinere udtrækkene på mange forskellige måder. Og det gør det muligt at se, hvilken kombination af kompetencer og fagligheder virksomheder fra en specifik branche efterspørger.

Bæredygtighed, digital markedsføring og bløde kompetencer kan fx kombineres. På den måde vil vi få et resultat, som viser jobopslag fra de virksomheder, der arbejder med digital markedsføring og bæredygtighed og efterspørger bløde kompetencer.

På Cphbusiness bruger vi blandt andet databasen som evidens, når vi udvikler vores eksisterende uddannelser. Men også når vi ser på mulighederne for at skabe uddannelser, som passer til de specifikke krav, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Læs mere om Watson-projektet, og hvordan vi bruger det i denne pixibog.

Kontakt projektlederne

Samarbejdspartner