Ann-Cathrine Andersson

Direktionskonsulent

Copenhagen Business Academy

Ann-Cathrine Andersson

+45 3615 4619

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Direktionskonsulent i Direktionssekretariatet, der er en del af Økonomi og Analyse.

Jeg understøtter direktionen i det daglige i de ledelsesmæssige opgaver, i praksis primært rektor Ole Gram-Olesens opgaveportefølje.

Derudover understøtter jeg Cphbusiness' bestyrelsesformand med arbejdet i Cphbusiness' bestyrelse, er kontaktperson for bestyrelsen og løser sager/opgaver, der er relateret til bestyrelsesarbejdet.

Jeg er tovholder på følgende faste mødefora: Bestyrelsesmøder, direktionsmøder, Team Vækst og Cphbusiness Forum.

Jeg har været en del af udviklingen af organisationen siden 2010. Først på Hotel- og Restaurantskolen på de videregående uddannelser og det programområde, der i dag hedder Service og Oplevelse, dengang erhvervsakademiet var en del af erhvervsskolerne. 

Siden har jeg været en del af Direktionssekretariatet og understøttet direktion/rektor og bestyrelse i de daglige opgaver med de uddannelsespolitiske og strategiske dagsordener.

Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Jeg er uddannet cand.ling.merc. i erhvervskommunikation fra CBS og har en bachelor i engelsk og fransk, også fra CBS.

Siden har jeg gennemført kurser i bl.a. LEAN på akademiuddannelsen Ledelse i Praksis samt Årsrapport og Regnskabsanalyse på uddannelsen Økonomi og Ressourcestyring hos SmartLearning.

Derudover har jeg siden 2017 været en del af PA-netværket hos CfL og er med i deres advisory board.

Jeg har tidligere erfaring fra Københavns Lufthavn med analyse, dataindsamling og ledelsesbetjening samt fra direktionssekretariatet hos DLF Trifolium, hvor jeg understøttede den administrerende direktør.