International profil

Cphbusiness' ambition er at være det mest internationale erhvervsakademi i Danmark.

Vi arbejder målrettet for at give danske studerende et attraktivt studiemiljø med internationalt studieindhold, internationale muligheder og perspektiver, og vi stiler efter at tiltrække højtkvalificerede danske og internationale studerende til vores engelsksprogede uddannelser. 

Vi kan tilbyde et spændende, internationalt studiemiljø med studerende fra mere end 40 forskellige lande på tre af vores fem afdelinger. Vi er stolte af at give studerende de bedste muligheder for at engagere sig i aktiviteter - både fagligt og socialt - på tværs af danske og internationale hold.

Studerende på Cphbusiness opfordres til at tage på studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af uddannelsen hos et af vores mange partneruniversiteter eller tilsvarende i udlandet.

Cphbusiness' internationale strategi 2014-2020 respekterer og reflekterer ambitionerne i internationaliseringsstrategien fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 • Internationale partnere

  Cphbusiness vil være det mest internationale erhvervsakademi i Danmark. Vores partnernetværk bliver konstant evalueret og udvidet med uddannelsesinstitutioner fra udlandet, som har det samme fokus på kvalitetsundervisning og internationalisering som os.

 • Uddannelser på engelsk

  For at styrke de danske studerendes internationale kompetencer har Cphbusiness udbudt hele engelsksprogede uddannelser siden 1996. På de engelsksprogede uddannelser optages årligt ca. 300 internationale studerende. De kommer fra hele verden og bidrager til et internationalt studiemiljø på Cphbusiness.

  Ved at læse på et internationalt hold bliver du en del af et varieret og udfordrende fagligt miljø, hvor dine kulturelle, sproglige og menneskelige kompetencer styrkes hver dag. For dig betyder det, at du bliver bedre til engelsk og udvikler solide internationale kompetencer, som gør dig interessant som medarbejder for både danske og internationale virksomheder. Herudover får du et uvurderligt internationalt netværk.

  For at blive optaget på et engelsksproget hold skal du have følgende kvalifikationer i engelsk:

  • AP Degree/Erhvervsakademiuddannelse: niveau B i engelsk
  • Bachelor Top-Up: niveau A i engelsk

  I dag udbydes over halvdelen af vores fuldtidsuddannelser på engelsk. Få overblikket her.

 • Udlandsophold under studiet

  For Cphbusiness er det vigtigt at så mange af vores danske studerende som muligt gennemfører en del af deres studie i udlandet.

  Det kan ske gennem studie eller praktik i udlandet.

 • Udveksling af undervisere og administrative medarbejdere

  Undervisere og øvrigt personale på Cphbusiness arbejder ud fra et internationalt mindset og udvikler sig løbende igennem internationale aktiviteter på vores campi og i udlandet.

  Vi modtager jævnligt internationale gæsteforelæsere og besøg fra udlandet, og vi involverer både undervisere og administrativt personale i disse besøg.

  Ligeledes opfordres alle medarbejdere til at deltage i udveksling via programaftaler med internationale partnere.

  Der er mulighed for at søge et Erasmus+-legat eller Nordplus-legat, hvis du tager på et kortere udvekslingsforløb hos et af vores partneruniversiteter, der er del af Erasmus+- eller Nordplus-netværket. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Cphbusiness' internationale afdeling på outgoing@cphbusiness.dk.

  Erasmus+

  Nordplus

  Andre Erasmus+-projektsamarbejder

  Erasmus+-programmet har bevilget støtte til samarbejder inden for bl.a. faglig sparring, udvikling og vidensdeling med partneruniversiteter både i og uden for EU:

  KA107-partnere:

  • University of Sunshine Coast, Ghana
  • CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración), Colombia

  KA203-partnere (projektejer SmartLearning):

  • The Open University, UK
  • Universidade Aberta, Portugal
 • Videreuddannelse i udlandet

  Når du har færdiggjort din uddannelse på Cphbusiness, er der mange muligheder for at læse videre i udlandet inden for feltet. Flere af Cphbusiness' partnerinstitutioner i og uden for Europa udbyder relevante bachelor- og masterprogrammer.

  Om du kan optages afhænger altid af en individuel evaluering af dine kvalifikationer foretaget af den pågældende institution. På de fleste universiteter i udlandet opkræves undervisningsbetaling (tuition fee).

  Du kan søge om udlandsstipendie gennem Styrelsen for Videregående Uddannelse til (delvis) dækning af studieafgiften. Vær opmærksom på at et udlandsstipendie kun kan søges i forbindelse med betaling for et masterprogram i udlandet og ikke for en top-up bacheloruddannelse eller normal bacheloruddannelse.

  Det internationale team i Cphbusiness Studie og Karriere kan give dig yderligere information og henviser i øvrigt til følgende hjemmesider:

 • Erasmus Charter og Diploma Supplement

  Erasmus+ Charter

  Cphbusiness har et ”Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020” og har derigennem forpligtet sig til en række kvalitetsmæssige tiltag i forbindelse med mobilitet af både studerende, undervisere og øvrige medarbejdere, som deltager i Erasmus+ programmet.

  Diploma Supplement

  Det engelsksprogede tillæg til det danske eksamensbevis.

  Cphbusiness udsteder automatisk og gratis et EU-godkendt Diploma Supplement som et tillæg til dit danske eksamensbevis.

  Du får tilsendt et Diploma Supplement, når du har afsluttet en fuld uddannelse, hvad enten du har læst på fuldtid eller deltid.

  Diploma Supplement tillægget er udarbejdet efter en fælles EU-standard og giver dig fyldestgørende dokumentation for den uddannelse, du har afsluttet. Diploma Supplementet skal gøre det lettere for dig, hvis du ønsker at studere eller arbejde i udlandet.

  Dit Diploma Supplement beskriver præcist og objektivt formål, indhold, omfang og niveau af den uddannelse, som du har afsluttet. Diploma Supplementet angiver også kort hvad din uddannelse kvalificerer dig til jobmæssigt og giver grundlæggende information om Cphbusiness. Endelig finder du en beskrivelse af det danske videregående uddannelsessystem samt den danske karakterskala.

  Du kan se et eksempel på et Diploma Supplement her:

 • Kontakt

  Cphbusiness Studie og Karriere er bl.a. ansvarlig for Cphbusiness’ internationale aktiviteter. Du finder afdelingens kontaktoplysninger under Cphbusiness Studie og Karriere - internationale anliggender.

Cphbusiness - A University of Applied Sciences