Internationalt fokus

Copenhagen Business Academy's indsats på det internationale område er på det seneste blevet understreget på København Nord, som har haft mange samarbejder og succeshistorier af international karakter.

22. maj 2012

7th International IT Seminar Madrid 2012

Fem IT-studerende deltog i det syvende Internationale IT Seminar i Madrid, som er et fælles seminar for Haaga-Helia University of Applied Sciences i Finland, Universidad Europea de Madrid i Spanien og København Nord.

Præsentationerne og tilhørende workshops kom denne gang rundt om game computing, programmering af industrirobotter, matematisk kaos og ambient computing, og de studerende arbejdede koncentreret og skabte kontakter på tværs af landegrænser.

Besøg på Universidad Europea de Madrid (UEM)

Samtidig med seminaret var udsendte fra København Nord på besøg på UEM for at diskutere muligheden for at udvide deres samarbejde på flere områder, bl.a. muligheden for at udvikle en double degree på multimedieområdet.

Resultaterne af besøget blev bl.a.: opstillelse af en model for hvordan en EUM-studerende kan få en AP Degree i Multimedia Design and Communication i Danmark med deres Erasmus-ophold, aftale om gæstelærerbesøg på Sportsmanagement og Finansøkonom næste år, samt mulighed for Nord-studerende som ønsker at læse en Master i Sportsmanagement (UEM/Real Madrid samarbejde).

Skolebesøg i Polen

Martyna Ziolkowska, BA ISMM studerende på København Nord, besøgte i sidste uge adskillige gymnasier i Polen for at promovere de internationale programmer og understrege vigtigheden af en international uddannelse for de studerende.

Det var en stor succes, og de fleste studerende var positivt overraskede over den praktiske tilgang til undervisningen, gruppearbejde som metode og muligheden for at få internationale venner.