Rekord mange optaget

Aldrig har så mange studerende fået tilbudt en studieplads på Cphbusiness' mange uddannelser som i år.

01. august 2012

1770 ansøgere er denne sommer blevet optaget gennem Den Koordinerede Tilmelding, KOT. Det er knap 10 pct. flere end sidste sommer, som også bød på en stigning i forhold til året før.

Den allerstørste procentvise stigning finder man på Professionsbachelor i Finans, der oplever en stigning på 60 pct., fra 65 studerende i 2011 til 104 i 2012.

De merkantile erhvervsakademiuddannelser oplever også en markant stigning, hvor kun antallet af optagne på markedsføringsøkonomuddannelsen falder en smule med knap 3 pct. I gennemsnit har Cphbusiness optaget 8,5 pct. flere studerende på de merkantile erhvervsakademiuddannelser i forhold til 2011 - fra 1309 studerende til 1420.

På det IT-faglige område har Cphbusiness i år optaget 211 studerende mod 200 i 2011. Det er datamatikeruddannelsen, der tegner sig for væksten med 13 ekstra studerende, mens der i år 2011 var to studerende mere på multimediedesigneruddannelsen.

"Vi er meget glade for det flotte optag og ser frem til at byde vores nye studerende velkommen", udtaler rektor Ole Gram-Olesen.

Professionsbacheloroverbygningerne samt vinteroptaget administreres ikke gennem Den Koordinerede Tilmelding og fremgår derfor ikke af denne opgørelse.