Stærke erhvervsakademier

Erhvervsakademierne har vækst i udbud af uddannelser og optag af studerende.

13. maj 2013

De danske erhvervsakademier er bæredygtige og danner et godt grundlag for den fortsatte udvikling af sektoren, og de er godt på vej til at opfylde de politiske målsætninger. Det viser en ny evaluering af erhvervsakademistrukturen, der er udarbejdet af Rambøll Management Consulting.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er tilfreds med evalueringens konklusioner:

"Erhvervsakademierne spiller en hovedrolle i regeringens målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Danmark har brug for stærke faglige miljøer og praksisrettede uddannelser af høj kvalitet, som kan bidrage til den økonomiske vækst. Med evalueringen kan vi fastslå, at etableringen af en fælles institutionel ramme for erhvervsakademierne var den rigtige vej at gå. Erhvervsakademierne er blevet bæredygtige og arbejder ihærdigt på at fylde rammerne ud", siger Morten Østergaard.

Om erhvervsakademisektoren

Der findes ni erhvervsakademier, hvoraf Cphbusiness er landets største.

Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser betød, at der fra januar 2009 blev etableret nye selvstændige erhvervsakademier, som overtog erhvervsskolernes udbud af erhvervsakademiuddannelser og videregående voksenuddannelser.

Læs mere i ministeriets pressemeddelelse.