Politisk opbakning til erhvervs-akademierne

Ny aftale mellem regeringen, V, KF og DF skal sikre fortsat stærke erhvervsakademier.

06. juni 2013

Regeringen, V, KF, og DF er enige om en aftale, der understøtter udviklingen af en stærk og selvstændig erhvervsakademisektor, der udbyder praksisrettede uddannelser af høj kvalitet.

Det meddelte Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 5. juni 2013 i en pressemeddelelse.

Med aftalen er der enighed om en revision af lovgivningen for erhvervsakademierne, der skal sikre:

En stærk og selvstændig erhvervsakademisektor.
En styrkelse af erhvervsakademiernes profil som praksisnære uddannelses- og vidensinstitutioner.
Ændringerne sker som opfølgning på en evaluering af erhvervsakademistrukturen, som blev offentliggjort i maj 2013.
Læs mere om evalueringen her.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er glad for aftalen:
"Med aftalen anerkender et bredt flertal af Folketingets partier erhvervsakademierne som centrale uddannelsesinstitutioner på det tekniske og merkantile område. Aftalens initiativer skal understøtte videreudviklingen af en stærk og selvstændig erhvervsakademisektor, der udbyder praksisrettede uddannelser af høj kvalitet også på bachelorniveau. Men aftalen indebærer også, at vi vil blive ved med at stille krav og have høje forventninger til erhvervsakademierne. Blandt andet skærper vi fokus på, at erhvervsakademierne har en særlig forpligtelse til at overføre viden til erhvervene og dermed bidrage til at skabe innovation i virksomhederne."

For at understøtte målsætningerne foreslår regeringen og partierne følgende initiativer og ændringer i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser:

  • Erhvervsakademierne får ret til et selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser.
  • Nye krav til bestyrelsessammensætninger.
  • Uddannelsesudvalg skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen.
  • Skærpet fokus på erhvervsakademiernes omsætning af praksisnær viden ind i uddannelserne og ud i virksomhederne.
  • Kvalitetssikring af bæredygtige erhvervsakademier.