Opfinder går nye veje

Laborantstuderende hjælper skolen med sine kreative evner.

08. november 2013

Claus Vesterskov Nielsen er uddannet flymekaniker og har i mange år levet som selvstændig opfinder. Han startede på Cphbusiness Laboratorie og Miljø for godt et år siden for at udvide sit virkefelt. Erhvervsakademiet har i den tid, han har gået her, nydt godt af hans fingerfærdighed og kreative evner.

Teknik til vandbesparelse 

Når skolen laver gelelektroforese*, kræver det en del kølevand. Egentlig er kølebehovet ikke særlig stort, men i mange år har skolen måtte lade vandet løbe, nogle gange i op til 16 timer.

Det kunne Claus ikke holde ud at se på, så han koblede en lille pumpe sammen med et kar, og derefter kunne vandet recirkulere og blot afgive varmen til omgivelserne fra kar og slanger. Ved samme lejlighed blev selve elektroforesekarret repareret.

En ny omrører 

Hos miljøteknologerne har Claus været med til at konstruere en lille omrører, der blander vandet meget forsigtigt. Omrøreren bliver brugt i det rensningsanlæg, som miljøteknologstuderende skal lære at styre.

Cphbusiness Laboratorie og Miljø nyder godt af at have engagerede og hjælpsomme studerende.
På billedet ses laborant Anette Nielsen og Claus Vesterskov Nielsen.

* Gelelektroforese er en adskillelsesteknik, der kan bruges til at separere forskelligt DNA eller protein.