Det er bare gas!

Miljøteknolog-studerende producerer biogas hen over julen.

09. december 2013

I den sidste uge inden jul har miljøteknologstuderende arbejdet praktisk med anvendelse af husholdningsaffald. Om mandagen fik de 4 grupper hver et par sække, der indeholdt det, som husholdningsaffald nu en gang består af: madrester, plastik, papir, metalrester osv.

Opgaven gik i første omgang ud på at sortere affaldet i forskellige fraktioner, veje det og kortlægge, hvad en familie producerer af affald.
Birgit Holmbo, der er ekspert i affald og har sit eget konsulentfirma, hjalp de studerende med et fagligt input.

Den næste opgave blev at samle alt det husholdningsaffald, der kan rådne, i en lukket beholder. Først skulle det hakkes og blandes for at få mere gang i processerne.

Beholderen skal stå lunt julen over og producere biogas. Efter jul skal der måles og regnes på biogasmængderne.

For enkelte har det været lidt grænseoverskridende at rode i affald, men stemningen har nærmest været lidt kåd og løftet, og der er ingen tvivl om, at det har været meget lærerigt.