Topkarakterer

To stipendiemodtagere gennemførte en uddannelse i Danmark med flot gennemsnit og 12 i bachelorprojektet.

01. marts 2014

For mange af Cphbusiness’ internationale studerende uden for EU kan det være svært at få enderne til at hænge sammen, når regningen for et semester i Danmark lyder på 32.000 kr. for undervisning, og leveomkostninger kommer oveni. De betaler nemlig af egen lomme for deres skolegang i Danmark, og SU er der heller ikke noget af, når der står Kenya eller Filippinerne i passet.

Ikke ret til samme fordele som danske studerende 

Alligevel er det for to af Cphbusiness’ internationale studerende lykkedes at fuldføre en uddannelse i Danmark med et flot gennemsnit og 12 i bachelorprojektet. Rahab Kamau og Melen Fontanilla er begge nyslåede bachelorer i International Sales and Marketing Management fra Cphbusiness Nørrebro, og som ikke EU-borgere har de under deres uddannelse ikke haft ret til samme fordele som deres danske medstuderende.

- Som ikke EU-studerende betaler man omkring 32.000 kr. for et semester, og typisk får man heller ikke SU. Man er nødt til at spare penge sammen, og når man kommer fra et udviklingsland, er det ikke altid muligt for at få familiens hjælp, siger Rahab, der kommer fra Kenya.

Rahabs situation er langtfra unik, og for andre ikke EU-borgere, der ønsker at forfølge en uddannelse i Danmark, begrænser udfordringerne sig således ikke kun til kulturelle forskelle og familiemæssige afsavn. De økonomiske udgifter forbundet med studiet kan ofte vise sig som den største forhindring på vejen til et dansk eksamensbevis.

Igennem nåleøjet

Der er dog lys i mørket for studerende som Rahab og Melen. På Cphbusiness uddeles der hvert år uddannelsesstøtte i form af scholarships og stipendier til studerende, der kommer fra lande uden for EU. Uddannelsesstøtten tildeles studerende på baggrund af en motiveret ansøgning samt udtalelser fra undervisere om den studerendes engagement på studiet.

For Rahab og Melen lykkedes det at slippe gennem nåleøjet og blive tildelt økonomisk støtte i form af både scholarships og stipendier på dele af deres uddannelse.

Et økonomisk tilskud, der, ifølge Melen, har været givet godt ud og har banet vejen for gode resultater og succes på studiet.

- Det har været en stor hjælp for mig at modtage et scholarship. Det var en velsignelse og samtidig en mulighed for mig til at fokusere på mit bachelorprojekt, fortæller Melen, der kommer fra Filippinerne.

Det har været en stor hjælp for mig at modtage et scholarship. Det var en velsignelse og samtidig en mulighed for mig til at fokusere på mit bachelorprojekt.

Melen  Fontanilla

For Rahab har muligheden for økonomisk støtte også haft stor betydning.

- Det har været en stor mulighed for mig at modtage et scholarship og virkelig været en chance for ikke kun at skulle fokusere på arbejde, men faktisk også at få tid til studiet, fortæller Rahab.

Stipendier er en prioritet 

Katja Wæver, international medarbejder på Cphbusiness, er med til at træffe beslutningen om, hvilke ansøgere, der skal tildeles scholarships og stipendier. Hun glæder sig over de flotte resultater, Rahab og Melen har præsteret. For Katja er det nemlig en mærkesag at skaffe økonomisk støtte til internationale studerende uden for EU, især i praktikperioden, der er særligt kritisk.

- Jeg går meget op i at hjælpe de internationale studerende gennem deres praktiksemester, da jeg mener, at det må være sindssygt hårdt at skulle arbejde gratis i praktik på fuld tid, og faktisk også arbejde fuld tid ved siden af for at kunne leve. Så jeg er sikker på, at scholarships og stipendier kan hjælpe de studerende rigtig meget og give dem ro til at studere, siger Katja.

Med den nye titel i hus står verden åben for Rahab og Melen, men under deres ophold i Danmark er de begge blevet så glade for landet, og de bånd de har knyttet her, at de har besluttet at blive boende og søge arbejde.

 

  • Fakta

    Et scholarship er betaling for et semester. Et stipendium er en månedlig ydelse i stil med SU.

    Både Rahab og Melen har haft studiejob under deres uddannelser. Rahab har arbejdet som rengøringsassistent, og Melen har arbejdet ved Johan Bülow lakrids.

    Rahab og Melen kom begge til Danmark for at arbejde som au pair.