Lederuddannelse med mange facetter

En diplomuddannelse i ledelse kan udvide ens horisont og begrænse fordomsfulde indgangsvinkler, siger studerende.

24. september 2014

Denne advertorial har været bragt i Politiken, 24. september 2014.
Af Lasse Skytt / finansieret af Cphbusiness

Diplomuddannelsen i ledelse på Cphbusiness er med til at udvide ens horisont og begrænse fordomsfulde indgangsvinkler, siger Finn Frisdahl fra Kriminalforsorgen. Han er i gang med at få struktureret sin ledelsesstil og gøre sig mere attraktiv som leder i fremtiden.

På Cphbusiness tager man det personlige lederskab alvorligt. Derfor udbyder man diplomuddannelsen i ledelse til folk, der er på vej mod et lederjob eller som allerede har ledelsesansvar.

Lektor Jens Vestgaard er underviser på uddannelsen, og for ham er det væsentligt, at man også tager ledelse alvorligt ude i virkeligheden. Men det kræver først en ordentlig ballast, siger han.

”Man bliver ikke automatisk en god leder af at sidde i et klasselokale på CBS. Der findes meget få deciderede lederuddannelse af høj kvalitet, og denne er en af dem,” siger han og tilføjer:

Man bliver ikke automatisk en god leder af at sidde i et klasselokale på CBS. Der findes meget få deciderede lederuddannelse af høj kvalitet, og denne er en af dem.

Jens Vestgaard, lektor

”Vi er meget optagede af, at vi er en uddannelse og ikke et kursus. Vi har de studerende over en længere periode, så vi kan udvikle dem som ledere,” lyder det fra lektoren.

Diplomuddannelsen på Cphbusiness adskiller sig desuden ved dens blanding af ledere og lederaspiranter fra både det offentlige og det private erhvervsliv.

”Folk fra det offentlige kommer for at få indblik i ledelsesprincipperne i det private, og omvendt. På det generelle plan er ledelse stort set ens – kernen er jo at få folk til at arbejde sammen. Men det er en sund blanding, som skaber en gensidig inspiration,” forklarer Jens Vestgaard.

Skarpere ledelsesevner 

I øjeblikket kommer hver tredje studerende fra det offentlige, heriblandt den 48-årige Finn Frisdahl, der til daglig er afdelingsleder i Københavns Fængsler under Kriminalforsorgen. Han begyndte på diplomuddannelsen i april 2013.

”Jeg kører bare derudad, et fag ad gangen. Jeg regner med at være færdig næste år,” siger han.

Finn Frisdahl har håndværkerbaggrund og stor praktisk erfaring, og så har han taget Kriminalforsorgens lederuddannelse. Men han savnede at få systematiseret sin ledelseserfaring, ligesom det var vigtigt for ham at møde folk med en anden tilgang til ledelse end hans egen.

”Det er en ideel uddannelse, fordi jeg får teoretiske perspektiver på min personlige gøren og laden, og jeg kan tilmed diskutere disse teorier med andre ledere,” siger Finn Frisdahl.

I dag oplever han, at hans viden om ledelse er blevet mere struktureret.

”Før skulle jeg prøve flere løsninger af, og mine begrundelser for en beslutning var ofte selvopfundne. Nu kan jeg i stedet gå direkte til den rette beslutning, sågar med et teoretisk grundlag bag den. Det har gjort min ledelse mere skarp, både for mig selv men også i forhold til omgivelserne,” fremhæver han.

Praktisk anvendelige teorier 

Lektor Jens Vestgaard lægger i sin undervisning stor vægt på ikke kun at give de studerende værktøjer, men også at sætte dem grundigt ind i de klassiske ledelsesteorier. Værktøjerne er nemlig ikke nok på sigt, fordi de kan ændre sig med tiden, påpeger han.

”De ledere, vi har, kommer ofte med en længere erfaring bag sig. De kommer for at få et teoretisk ben at stå på. Men vi lærer ikke teorierne for teoriernes skyld, men for at vi kan anvende dem i det daglige. Alt, hvad de lærer, skal kunne omsættes direkte til praksis, og en del af undervisningen foregår derfor ved brug af cases, også i form af de studerendes egne virksomheder,” forklarer Jens Vestgaard, der giver de studerende rutine i at udvælge den rette teori og anvende den i praksis.

For afdelingsleder Finn Frisdahl har diplomuddannelsen indtil videre betydet, at han har fået flere facetter i sit lederskab.

”Det at læse er med til at udvide ens horisont og begrænse fordomsfulde indgangsvinkler. Men det gør også, at man er i bevægelse som menneske og som leder, for hvis man står stille, så bundfælder man sig. Og som en sidste faktor får jeg jo med uddannelsen papir på mine leder-egenskaber. Det handler om at gøre sig attraktiv og ikke lukke sine muligheder ned,” siger Finn Frisdahl.

 • Om diplomuddannelse i ledelse på Cphbusiness

  Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi med undervisning i City og i Kgs. Lyngby samt et nyt ledelseshus i Nansensgade.

  Uddannelsen fokuserer på deltagerens personlige lederskab og styrker dermed udviklingen af ledelseskompetencer gennem kobling af teoretisk indsigt og egen praksis. 

  Uddannelsen giver en bred indføring i både klassisk og moderne teori om ledelse, organisation og strategi. 

  Diplomuddannelsen i ledelse vil typisk kunne gennemføres på 2-3 år.

  Læs mere her.