Priser sænkes

Cphbusiness udmønter Uddannelses- og Forskningsministeriets politik og sænker prisen på tre akademiuddannelser.

27. januar 2015

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sat taxameteret op på en række tekniske akademiuddannelser for at stimulere brugen af efteruddannelse inden for de tekniske fag. Den bagvedliggende præmis er, at en prisnedsættelse vil få flere i efteruddannelse.

Cphbusiness udmønter ministeriets politik. Det højere taxameter skal komme virksomheder og studerende til gode. Derfor sætter Cphbusiness naturligvis prisen tilsvarende ned på alle akademifag, vi udbyder, på de berørte uddannelser (akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, akademiuddannelsen i informationsteknologi og akademiuddannelsen i international transport og logistik.

Ministeriet og arbejdsmarkedets parter ønsker at styrke de danske virksomheder og at skabe vækst og udvikling ved at trække produktion hjem til Danmark fra udlandet.

Ministeriet og arbejdsmarkedets parter mener, at et højere kompetenceniveau på alle niveauer i organisationen kan sætte medarbejderne i stand til at træffe mere kompetente beslutninger. Dermed kan virksomhederne lægge beslutningskompetence ned i organisationen og forbedre deres effektivitet.