Markedsføringsøkonom på Færøerne

Cphbusiness hjælper med at løbe uddannelsen i gang.

30. marts 2015

Cphbusiness indgår i et nyt samarbejde med Færøernes Handelsskole i Tórshavn, hvor der fra efteråret 2015 skal udbydes hold på markedsføringsøkonomuddannelsen.

Som et led i at fastholde den unge arbejdskraft på Færøerne har det færøske undervisningsministerie godkendt, at der bliver oprettet en markedsføringsøkonomuddannelse på Færøerne.

Cphbusiness skal hjælpe med at løbe uddannelsen i gang, og det betyder, at en gruppe undervisere fra Cphbusiness Søerne skal hjælpe med den færøske opstart og gennemførelse af de første uddannelsesforløb. Blandt andet ved at bidrage med erfaringer fra uddannelsen, tilbyde vejledning af undervisere, dele tidligere cases og meget mere.

”Vi glæder os til at være en del af dette projekt og videreformidle de erfaringer, vi har gjort os gennem årene samtidig med, at vi styrker fødekæden til vores professionsbacheloruddannelser, siger Ole Gram-Olesen, der hilser opgaven velkommen.”

På billedet ses rektor Ole Gram-Olesen og direktør for Færøernes Handelsskole, Helena Dam á Neystabø, ved underskrivelsen af samarbejdsaftalen.