Årets Businesspraktik: De nominerede er fundet

I løbet af foråret har studerende på Cphbusiness haft mulighed for at give deres praktiksted en mere end almindelig god evaluering.

21. maj 2015

De studerende har nemlig kunnet nominere deres praktiksted til Årets Businesspraktik, hvis praktikopholdet var særligt vellykket. Det er blevet til 107 indstillinger, som nu er skåret ned til fem nominerede virksomheder:

  • A.P. Møller - Mærsk
  • Nordea i Roskilde
  • danbolig i Espergærde og Hørsholm
  • Visma i Herlev
  • BioPorto Diagnostics

”Fælles for de fem virksomheder er, at de alle har givet deres praktikanter frihed og plads til at udvikle sig både fagligt og personligt. Praktikanterne har fået vide rammer for at afprøve og omsætte den viden, de har tilegnet sig i løbet af studiet, og virksomhederne har samtidig været lydhøre over for praktikanternes input. Alle fem virksomheder er gode eksempler på, hvordan et vellykket praktikforløb ser ud,” fortæller Søren Meyer, centerchef for Studie og Karriere ved Cphbusiness, som har været med til at nominere virksomhederne.

Årets Businesspraktik er en pris stiftet af Cphbusiness netop for at sætte fokus på, hvor vigtigt et godt praktikforløb er for de studerendes udvikling. Og håbet er, at prisen både skal motivere virksomheder og de studerende til at få det bedste ud af praktikforløbene.

”Praktikopholdet er en helt central del af din uddannelse, når du læser på et erhvervsakademi. Vi vil derfor gerne være med til at sætte fokus på, hvordan praktikforløbene bliver endnu bedre for både studerende og virksomheder. Derfor har vi stiftet prisen, så vi kan få de gode eksempler frem i lyset,” siger Ole Gram-Olesen, rektor ved Copenhagen Business Academy.

Den næste måned skal en jury vurdere, hvilke af de fem virksomheder, som skal løbe med titlen som Årets Businesspraktik. Juryen består af rektor for Cphbusiness, formanden for studenterforeningen Cphbusiness Students, direktør for Copenhagen Capacitys talentafdelingen og direktør i tænketanken DEA. Vinderen kåres i starten af juni.

De fem nominerede er:

A.P. Møller - Mærsk

Mærsk har haft Olena Mikhanosha, der læser Multimedia Design and Communication, i praktik. Olena skriver blandt andet i sin indstilling til prisen:

”Under min praktik i Mærsk har jeg forbedret og udvidet min viden som multimediedesigner, og det har givet mig en dybere forståelse for min profession. Jeg fik mulighed for at blive en del af et professionelt netværk af studerende i Mærsk, og jeg har lært, hvordan man får den bedste start på arbejdslivet. Jeg er blevet støttet i alle spørgsmål, jeg har haft, og jeg har deltaget i det sociale liv.”

Mærsk er blevet nomineret til Årets Businesspraktik med følgende begrundelse:

Mærsk har givet Olena gode muligheder for at udnytte bredden i sin uddannelse, idet hun både har arbejdet med digital kommunikation og projektledelse. Mærsk har givet Olena masser af ansvar, men samtidig også givet plads til spørgsmål og sociale oplevelser. Mærsk har givet rammerne for en vellykket praktik for en international studerende.

Nordea i Roskilde

Nordea har haft Signe Landberg-Krarup, der læser til finansøkonom, i praktik i deres filial i Roskilde. Signe skriver blandt andet i sin indstilling af Nordea til prisen:

”De har taget fantastisk i mod mig og har gjort mig til en medarbejder på lige fod! Jeg har kunnet spørge fra dag ét og hellere et spørgsmål for meget end for lidt. Derudover har min leder haft meget fokus på, at jeg skal være rådgiver og har givet mig opgaver, der giver mening for min fremtid – også i forhold til, at jeg ønsker at arbejde med erhvervsrådgivning. De har udfordret mig, men kun til min egen grænse.”

Nordea er blevet nomineret til Årets Businesspraktik med følgende begrundelse:

Nordea Roskilde har givet meget vide rammer for, hvad Signe har arbejdet med, så hun har haft optimale muligheder for en ’real-life oplevelse’. De været meget opmærksomme på hendes udviklingspotentiale og har skubbet hende så meget i den rigtige retning de kunne, samtidig med at de har respekteret, at hun er i en læringsproces.

Danbolig i Espergærde og Hørsholm

Danbolig i Espergærde og Hørsholm har haft Pernille Gilbro Petersen, der læser til finansøkonom, i praktik. Pernille skriver blandt andet i sin indstilling af danbolig til prisen:

”Fagligt har jeg udviklet mig igennem alle de arbejdsopgaver, som jeg har udført ved hjælp, tålmodighed og gode forklaringer af danboligs mæglere og sagsbehandlere. Alt, hvad jeg har lært på min uddannelse, giver pludselig mening, og det hele er meget nemmere og mere naturligt for mig at forstå. Jeg er så glad for, at mit praktiksted har kastet mig ud i alle typer opgaver, men stadig stået i baggrunden, hvis jeg skulle få brug for hjælp. I løbet af mine 3 måneder i praktik er jeg blevet behandlet på lige fod med de andre. ”

Danbolig i Espergærde og Hørsholm er blevet nomineret til Årets Businesspraktik med følgende begrundelse:

Danbolig har givet Pernille mulighed for at være med i alle processerne i forbindelse med ejendomshandel. De har ikke været bange for at give hende så meget ansvar hun kan bære, og hun har haft frihed til at eksperimentere med at omsætte forskellig viden til praksis. Danbolig har givet meget ideelle rammer for praktikforløbet.

Visma i Herlev

IT- og konsulentvirksomheden Visma i Herlev har haft Agron Saciri, der læser til financial controller, i praktik. Agron skriver blandt andet i sin indstilling af Visma til prisen:

”Der er stor grad af involvering som praktikant i Visma Services Danmark A/S. Man deltager aktivt i arbejdsopgaverne på lige fod med kollegaerne. Samtidig bliver der vist en stor tillid til ens faglighed, hvilket medfører en masse spændende opgaver. Som praktikant har jeg fået tildelt alt det ansvar, jeg har været villig til at tage, og det har udfordret mig! Jeg har udvidet min faglighed i takt med ansvaret, hvilket betyder, at jeg er vokset med opgaven og har lært noget nyt hver eneste dag!”

Visma i Herlev er blevet nomineret til Årets Businesspraktik med følgende begrundelse:

Visma har fra første dag inddraget Agron på lige fod med de resterende medarbejdere og lyttet til hans input. Samtidig har Visma haft stort fokus på, at Agron skulle have opgaver, der interesserede ham og gav mening for den faglige profil, han gerne vil opbygge. Med faste ugentlige møder med konstruktiv feedback har Visma desuden givet Agron de bedste rammer at udvikle sig indenfor.

BioPorto Diagnostics

Bioteknologivirksomheden BioPorto Diagnostics har haft Nuncan Obiero Livanza, der læser International Sales and Marketing Management, i praktik. Nuncan skriver blandt andet i sin indstilling af BioPorto Diagnostics til prisen:

”Arbejdsmiljøet i BioPorto Diagnostics er meget åbent og semi-formelt, da alle medarbejdere arbejder efter en filosofi om frihed under ansvar. Det betyder, at ingen overvåger hvor mange timer, du arbejder, eller hvordan du løser dine opgaver. Det vigtigste er de resultater, du leverer inden for deadlines. Det har virkelig forandret måden, jeg tænker på, og jeg er blevet mere ansvarsbevidst og professionel.”

BioPorto Diagnostics er blevet nomineret til Årets Businesspraktik med følgende begrundelse:

BioPorto Diagnostics har givet Nuncan frihed under ansvar, så han har haft mulighed for at styre sine egne projekter. De har lyttet til hans idéer og samtidig støttet ham, når han havde brug for hjælp. Samtidig har BioPorto Diagnostics taget det alvorligt, at de har fået en international praktikant og skiftet det daglige talesprog fra dansk til engelsk. De har dermed givet de optimale betingelser for en international studerende.