Arbejdsmiljøet er dit ansvar som leder!

30. juni 2015

Lær hvad du skal vide på akademiuddannelses-fagmodulet arbejdsmiljø.

Som leder skal du sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden og ikke belaster medarbejderne. Det handler om både det fysiske og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Og i disse år er der et særligt stort fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

WHO (World Health organisation) har nemlig regnet ud, at allerede i år 2020 vil dårligt psykisk arbejdsmiljø betyde et kæmpestort sygdomsfravær på verdensplan. Det koster på den enkeltes trivselsbarometer – og det koster på virksomhedernes bundlinje. Faktisk i nærheden af 20 milliarder om året for bare det danske samfund!

På fagmodulet arbejdsmiljø får du de nødvendige informationer om de arbejdspladsstrukturer, du skal kende på arbejdsmiljøområdet. Du får kendskab til kravene til arbejdsmarkedets parter - og du finder ud af, hvad dit konkrete lederansvar går ud på.

Herudover får du konkrete redskaber til at arbejde med trivsel og stress reduktion på din arbejdsplads.

Dit udbytte:

  • Kendskab til arbejdsmiljøloven
  • Kendskab til EU-regler og hvordan de er gennemført i Danmark
  • APV – hvad er det, og hvordan kan en arbejdspladsvurdering bruges proaktivt
  • Hvad skaber trivsel, og hvordan forebygger og håndterer man stress på arbejdspladsen
  • Hvordan kan du som leder bidrage til et godt arbejdsmiljø- og hvad skal du gøre

Fagmodulet arbejdsmiljø er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse og omfatter 10 ECTS-point. Det er dog muligt at tage fagmodulet som enkeltfag.

Se information om undervisningsdatoer og tilmeld dig vores hold med opstart i oktober her.