Gesteland-foredrag om kulturforskelle

Den 12. november holdt Richard R. Gesteland et foredrag på Cphbusiness Laboratorie og Miljø om Communicating, Negotiating and Managing Across Cultures.

13. november 2015

Gesteland startede med at advare mod at generalisere folkeslag, da mennesker er mennesker, men når det så var sagt, kom han med nogle spændende og morsomme eksempler på, hvordan kommunikation mellem forskellige kulturer kan gå galt.

Hvor vi specielt i Danmark og i Nordeuropa er vant til at omgås hinanden uformelt, og hvor der er stor grad af tillid og en forventning om at behandle hinanden ligeværdigt, er det helt anderledes i andre kulturer.

Gesteland gennemgik forskellige faldgrupper indenfor fx øjenkontakt, hvor tæt man står på hinanden, hvor meget man rører ved hinanden og brugen af tegn med hænderne.

Han gennemgik også de problemer, der kan opstå, når man som dansker går lige til sagen og vil have svar på specifikke spørgsmål. Hvis man skal have succes med at begå sig i fremmede kulturer, bliver man nødt til at forstå kulturen og tilpasse sin væremåde. Det betyder ofte, at man skal gå adskillige omveje og først og fremmest sørge for, at relationerne er i orden, før man går til at lave aftaler.

Gesteland havde gjort sit forarbejde godt, foredraget var tilpasset et dansk publikum – ligefremt, uformelt og med passende gestikulationer og øjenkontakt – samt underspillet humor.