Begrænset administrativ service 22. februar 2016

15. februar 2016

Mandag den 22. februar 2016 vil der være lukket for vores studieadministrative IT-systemer på grund af systemændringer.

Der vil derfor kun være adgang til meget begrænset hjælp i vores studieadministrationer – og kun til forespørgsler, som ikke kræver opslag i de lukkede IT-systemer.

Vi beklager!

Med venlig hilsen
Studieadministrationen og Cphbusiness Partner