Miljønetværk i gang

Cphbusiness står bag Miljønetværk Nordsjælland, der netop er skudt i gang. Netværket skal støtte virksomheder og kommuner i at leve op til miljøkrav og indføre miljøledelse.

17. maj 2016

Cphbusiness Laboratorie og Miljø i Hillerød har etableret et nyt miljønetværk under navnet Miljønetværk Nordsjælland.

- Medlemmer af netværket kan bruge vores miljøteknologstuderende til at udføre nogle af de opgaver, der ellers ikke er tid til, siger adjunkt Charlotte Pratt fra Cphbusiness og fortsætter:

- Det kan for eksempel være arbejdspladsbrugsanvisninger, kortlægning af energiforbrug og affald og miljøkortlægning med henblik på at indføre miljøledelse.

Virksomhederne kan få tilknyttet studerende til en specifik opgave i forbindelse med længere projektforløb eller de studerendes praktikperiode.

Første officielle møde

Onsdag den 11. maj holdt Miljønetværk Nordsjælland sit første officielle møde "God forretning og bedre miljø igennem miljøledelse".

- Formålet med mødet var at give virksomheder mulighed for at tage de første skridt på vejen til at gennemføre miljøledelse i deres virksomhed. Virksomheder, der indfører miljøledelse, signalerer til omverdenen, at de har styr på deres miljøpåvirkninger, fortæller Charlotte Pratt og uddyber:

- Samtidig kan der være andre gevinster at hente ved at indføre miljøledelse. For eksempel bedre styring af forbrug af energi og råvarer, større troværdighed over for kunder og færre udgifter til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter. 

Ni nye medlemmer

33 personer var tilmeldt mødet den 11. maj, herunder studerende, virksomheder og undervisere. På mødet orienterede Miljøstyrelsen og firmaet Berendsen om fordelene ved at indføre miljøledelse, og adjunkt Kasper Remmen Dirckinck-Holmfeld fra Cphbusiness fortalte om, hvordan Cphbusiness' studerende kan støtte virksomheder i at indføre miljøledelse.

- Jeg synes, at der var en god stemning på mødet med konstruktive spørgsmål fra virksomheder og studerende. Så det var et fint eksempel på samskabende læring, og efter mødet meldte ni virksomheder sig ind i Miljønetværk Nordsjælland, siger Charlotte Pratt.

Netværket arrangerer yderligere to inspirationsmøder i maj måned og et i juni. Emnerne er spildevandsrensning, det nye renseanlæg i Hillerød, symbiosesamarbejde og jordforurening.

Fakta

Miljønetværk Nordsjælland er et af Cphbusiness' udviklingsprojekter.

En central idé med netværket er en støtte til virksomheder i deres miljøarbejde, for eksempel med at indføre miljøledelse, kemikaliehåndtering og tilpasning til den nye miljødagsorden.

Cphbusiness' interesse i Miljønetværk Nordsjælland er muligheden for at interagere med virksomheder i en samspilsplatform om de emner, som miljøteknolog- og laborantstuderende berører i uddannelsesforløbet.

Læs mere her eller på www.miljønetværknordsjælland.dk.