SU på professionsbachelor-uddannelser

31. maj 2016

Hvis du er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse med studiestart i september og har afsluttet en direkte adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse i juni samme år, er du berettiget til at modtage SU fra juli i det pågældende år.

Du skal søge SU inden udgangen af juli for at bibeholde retten til SU for juli.

Læs mere her