Stabilt optag på Cphbusiness

Cphbusiness optager i år 2.214 nye studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding.

30. juli 2016

2.214 ansøgere gennem Den Koordinerede Tilmelding(KOT) får tilbudt en studieplads på Cphbusiness til efteråret 2016. Dertil kommer 589 optagne til professionsbacheloroverbygningerne, hvor der ansøges direkte til Cphbusiness.

Ved sommeroptaget 2015 optog Cphbusiness 2.172 studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding, og der er dermed tale om en mindre stigning.

Populære uddannelser

Cphbusiness har i 2016 oplevet en stigning i antal ansøgninger, men det er ikke ensbetydende med at optaget også øges.

- Vi skal ikke optage flere studerende, men vi skal optage de rette studerende. Vi oplever, at flere og flere unge ser vores uddannelser som et attraktivt alternativ til de klassiske universitetsuddannelser, siger rektor på Cphbusiness, Ole Gram-Olesen.

Han lægger vægt på, at matchet mellem studerende og uddannelse skal være godt.

- Når de studerende aktivt vælger videregående uddannelse med vores kombination af teori og praksis, betyder det, at vi i endnu højere grad får et engageret og inspirerende studiemiljø med mindre frafald og større studieglæde, siger han.

Ny uddannelse og årets højdespringer

Du kan få overblikket over årets optag og grænsekvotienter her under 'Kvotienter og studiepladser'.

På 12 uddannelser er adgangskvotienten steget, mens den er faldet på fire uddannelser og uændret på endnu fire.

Finansøkonom på Bornholm

Finansøkonom på Bornholm er et nyt udbud, som studerende fra det kommende studieår kan benytte. Cphbusiness har optaget 17 studerende på uddannelsen.

Serviceøkonom på Bornholm har været i gang i et år, og i 2016 optager Cphbusiness 13 studerende.

Meget høje snit på to uddannelser

De engelsksprogede uddannelser AP Degree in Computer Science og AP Degree in Multimedia Design har begge meget høje adgangskvotienter på henholdsvis 11,8 og 11,6.

Det skyldes, at uddannelserne allerede fra sidste år var dimensioneret, og at de ansøgere, der i den forbindelse blev optaget på standby-liste, har været sikret en studieplads i år.

De to uddannelser er de internationale udgaver af henholdsvis datamatiker og multimediedesigner.

Fakta om søgning og optag på Cphbusiness per 30. juli.

Optag gennem Den Koordinerede Tilmelding(KOT):
2016: 2.214
2015: 2.172

Total antal ansøgninger gennem Den Koordinerede Tilmelding(KOT):
2016: 8.237
2015: 8.087

Antal førsteprioritetsansøgninger gennem Den Koordinerede Tilmelding(KOT):
2016: 2.699
2015: 2.587