Alumne-workshop var en blandet oplevelse

Tirsdag den 30. august løb den anden alumne-event af stablen. Deltagerne var meget tilfredse, men kun få dukkede op.

30. september 2016

Dimittenderne i alumne-netværket var tirsdag den 30. august kl. 16.30 inviteret til en tretimers workshop, som koblede den enkelte deltagers personlighed og motivationsfaktorer sammen med jobtype og arbejdsmiljø. Workshoppen blev faciliteret af Torsten Laursen fra Qant.

Formålet med denne workshop var at gøre det muligt for deltagerne at udvikle deres karrierer i netop den retning, som matcher deres personlighed og motivationsfaktorer bedst.

Workshoppen havde plads til 25 deltagere og blev hurtigt fyldt op. Der var hele otte personer på venteliste. Det så ud til at blive en succes, men kun 12 af de tilmeldte dukkede op til workshoppen.

Hvordan gik det så?

Selve workshoppen forløb godt trods det lille fremmøde. Deltagerne var engagerede, og der var gode diskussioner og refleksioner ved bordene.

Deltagerne var meget positive i deres feedback efterfølgende, og flere nævnte, at de skulle hjem og reflektere videre over workshoppens resultater på netop deres profil.

Næste skridt

Facilitator Torsten Laursen og organisator Charlotte Dalgaard Petersen vil gennemtænke konceptet og finde ud af, hvordan man kan strukturere det anderledes, således at man fremover kan sikre fremmøde ved lignende arrangementer.

Se billederne fra workshoppen på Facebook.