Regeringen begrænser dobbeltuddannelse

Fra og med sommeren 2017 kan du ikke længere søge om optagelse på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis du allerede har sådan en uddannelse i forvejen.

29. november 2016

Nyhed - 29. november 2016

Det vil altså sige, at du ikke kan søge ind på fx en markedsføringsuddannelse, hvis du fx allerede er uddannet serviceøkonom.

Denne beslutning er truffet af regeringen i november 2016 for at begrænse omfanget af dobbeltuddannelse. Det betyder, at det som udgangspunkt fremover kun er muligt at gennemføre én fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller et lavere niveau.

Der er dog mulighed for at søge om dispensation, ligesom visse uddannelser er undtaget:

  • Personer, der af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet.
  • Personer med en forældet videregående uddannelse.
  • Videregående uddannelser med et særligt arbejdsmarkedsbehov.

Du kan læse mere om aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Den sidste mulighed for at søge om optagelse med en uddannelse på samme niveau som den uddannelse, du ønsker at søge optagelse på, er derfor vinteren 2016.

Vil du søge om optagelse til vores vinterstart? Så se nærmere på vores udbud af uddannelser – og husk, at vi har forlænget ansøgningsfrist på visse uddannelser.


Opdateret 2. februar 2017

Ændring af reglerne

Regeringen har 31. januar 2017 indgået aftale om at ændre i reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse. Ændringen betyder bl.a., at personer, der allerede har en videregående uddannelse, fremover kan skifte spor og tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau seks år efter, at de har afsluttet en videregående uddannelse. Reglerne får virkning fra og med sommeroptagelsen 2017.

Læs mere om ændringerne her:


Opdateret 18. april 2017

Information til bachelorer om dispensation

Hvis du allerede har en bacheloruddannelse fra en anden uddannelsesinstitution end Cphbusiness, er du sikkert opmærksom på reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse. Du skal dog også være opmærksom på, at Cphbusiness i visse tilfælde kan dispensere fra reglen (§13, st. 4, nr. 4).

Det kan vi, hvis du senest den 1. februar 2017 var optaget på en erhvervsakademiuddannelse ved samme uddannelsesinstitution som den søgte selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse). Professionsbacheloruddannelsen skal dog være den naturlige overbygning af erhvervsakademiuddannelsens fagområde.

Du er velkommen til at kontakte centerchef Søren Meyer på sme@cphbusiness.dk, hvis du er i tvivl og gerne vil have en uddybning af, hvad naturlig overbygning betyder.