Har du fod på fundraising?

Har du brug for at blive klogere på fundraising og få ny faglig inspiration? I begyndelsen af februar tager Cphbusiness hul på et fundraiser-forløb, der afvikles hen over foråret.

24. januar 2017

Af adjunkt Bjarne Rostbøll Christiansen

Arbejder du professionelt med fundraising og har brug for ny faglig inspiration? Er du ny inden for området og har brug for et overblik over, hvilke kompetencer der er nødvendige? Er du frivillig og vil gerne vide noget mere om det, du arbejder med? Eller skal du i gang med at rejse penge til et konkret projekt og søger inspiration til, hvordan du kommer i gang?

Så er fundraising i praksis måske et fag for dig. Den 9. februar 2017 tager Cphbusiness hul på et fundraiser-forløb, der afvikles hen over foråret.

Her arbejder vi med de forskellige kompetencer, der knytter sig til området. Det drejer sig blandt andet om projektstyring, kampagneledelse, ledelse af frivillige, kommunikation og jura og økonomi.

Formålet med forløbet er at give deltagerne teoretisk viden og praktiske værktøjer til at kunne arbejde mere professionelt med fundraising - herunder at søge informationer, medvirke til at udforme kampagner, skabe indtægtsdækkende virksomhed, arbejde med relationer og kommunikere med donorer og sponsorer.

Milliard-industri

Fundraising er en hel industri. I Danmark arbejder over 1000 personer professionelt med fundraising. Dertil kommer et utal af frivillige.

Omkring 200 organisationer beskæftiger sig med fundraising, og tilsammen omsætter de for omkring 14 milliarder kroner om året, hvorfra 5 milliarder kroner er penge, som organisationerne selv er ude at samle ind (staten bidrager i forhold til, hvor meget organisationerne selv indsamler).

Foruden indsamlingsorganisationerne findes der masser af private, institutioner, foreninger, forskere, virksomheder og andre, som arbejder på at søge finansiering til projekter.

Fundraiser-forløbet på Cphbusiness er statsanerkendt og foregår på akademiniveau. Det betyder, at en videregående uddannelse eller arbejdsmarkedsuddannelse ud over folkeskolen efterfulgt af nogle års erhvervsarbejde er adgangsgivende.

Læs mere og meld dig til

Her kan du finde yderligere information og tilmelde dig forløbet fundraising i praksis.