Dannelse og disruption i fokus under ministerbesøg

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind besøgte Cphbusiness den 2. marts.

03. marts 2017

Torsdag den 2. marts 2017 besøgte uddannelses- og forskningsminister Søren Pind Cphbusiness, hvor han fik et indblik i et bredt udsnit af erhvervsakademiets aktiviteter og deltog i en rundbordssamtale om aktuelle uddannelsespolitiske temaer.

- Det var et vellykket besøg, synes jeg. Fra første til sidste minut var ministeren nysgerrig, reflekterende og skarp med en lune, der gav mange smil og grin på vejen, siger rektor Ole Gram-Olesen, der sammen med blandt andet bestyrelsesformand Charlotte Lundblad viste rundt.

Internationalt perspektiv og inkubator for startup-virksomheder

Besøget foregik på Cphbusiness Søerne, der med godt 2.000 studerende er den største af Cphbusiness’ seks lokationer. Turen begyndte i Cphbusiness’ vejledningscenter for danske og internationale studerende, hvor uddannelses- og forskningsministeren fik indblik i de mange aktiviteter for ind- og udrejsende studerende i hele verden.

Søren Pind hørte om Cphbusiness' internationale aktiviteter.

Derefter gik turen til et af de internationale hold, hvor ministeren livligt debatterede med de studerende om ligheder og forskelle mellem uddannelsessystemet i Danmark og i andre lande.

Siden besøgte Søren Pind Cphbusiness’ inkubator for startup-virksomheder, hvor studerende på Cphbusiness gennem årene har skabt flere hundrede arbejdspladser.

- Disruption af headhunterbranchen, rensning af gummisko og nyt liv til brugte forbrugsgoder var bare nogle af de forretningsidéer, som ministeren sparrede med de studerende om. De studerende høstede mange roser for deres engagement og en virketrang, som forhåbentlig vil komme hele landet til gode, fortæller rektor Ole Gram-Olesen.

Søren Pind besøgte Inkubatoren på Cphbusiness Søerne.

Digital læring og disruption

Fra Inkubatoren gik turen til SmartLearning, der er et sektorsamarbejde, som tilbyder online uddannelse verden over og står for udviklingen af digital læring på de ni erhvervsakademier.

- Søren Pind spottede med det samme de perspektiver og den kontekst, som ny teknologi sætter det danske og internationale uddannelsesmarked i, og som dermed disrupter det klassiske uddannelsesparadigme og statsmonopolet på uddannelse, siger rektor Ole Gram-Olesen.

Søren Ping besøgte SmartLearning.

Under den efterfølgende rundbordssamtale mellem uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og Cphbusiness’ bestyrelsesformand og direktion var disruption igen på dagsordenen – både i forhold til de erhverv, som Cphbusiness retter sig mod, og i forhold til Cphbusiness som uddannelsesvirksomhed.

- Et andet centralt tema i samtalen var betydningen af dannelse, ikke mindst set i sammenhæng med nye teknologier og en global udvikling, som sker i et stadigt højere tempo, fortæller Ole Gram-Olesen.

Søren Pind besøgte Cphbusiness Søerne.

Cphbusiness præsenterede under samtalen flere af erhvervsakademiets store forsknings- og udviklingsprojekter, der understøtter den dagsorden, og som skal sikre institutionens relevans – også på den lange bane.

Det drejede sig blandt andet om de strategiske projekter Viden via praksis, Ledelse af Unge og Cphbusiness for fremtiden, der havde kickoff i forbindelse med Cphbusiness Future Summit 2016, der blev gennemført i samarbejde med Singularity University fra Silicon Valley i USA.

- Det er en dagsorden, som optager Søren Pind, og som er særdeles vigtig for Cphbusiness, siger Ole Gram-Olesen.