Cphbusiness’ forskningsprojekter

Lektor ved Cphbusiness Jens Vestgaard fortæller her om Cphbusiness' praksisnære forskningsprojekter. Læs bl.a. om et projekt, der kan gavne vækst, innovation og forretningsudvikling hos små og mellemstore virksomheder, og bliv klogere på det store potentiale, der ligger i at kombinere forskning med uddannelser.

25. april 2017

En plads i videnlandskabet – endnu bedre lederuddannelser.

I 2013 fik erhvervsakademierne en forskningsforpligtigelse. En fantastisk gave at få!

Ikke at vi skal gå universiteterne i bedene - nej, vi skal tage os af praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Erhvervsakademierne skal medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel private virksomheder som i den offentlige sektor. Erhvervsakademierne skal således indsamle, bearbejde, formidle samt producere relevant anvendelsesorienteret viden.

Viden i anvendelse er blevet en kerneopgave for erhvervsakademierne. Akademierne skal være brobyggere mellem universitetet, forskningsfonde og virksomhederne – særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Forskningsindsatsen skal sikre, at alle uddannelser er videnbaserede, så alle studerende får en uddannelse, der er baseret på nyeste viden inden for deres fagområde. Ligesom indsatsen skal bidrage til, at den nye viden kommer erhvervslivet til gavn.

Vi har selvfølgelig - og med stor iver og interesse - taget udfordringen op på Cphbusiness. Forskningsbaserede uddannelser og kurser er yderst relevante for vores studerende. Flere forskningsprojekter er løbende sat i søen - her skal blot nævnes:

 • "Money Talks"
 • Ledelse af Unge
 • Vækst, innovation og forretningsudvikling for SMV'er: Projekter og projektledelse som strukturelt grundlag og processuel facilitering?

SMV-projektet er specielt relevant idet:

 • Danske SMV'er investerer generelt for lidt og har gjort det siden finanskrisen,
 • Meget af energien og drivkraften i virksomhederne er gået til overlevelse, alt imens forretnings- og organisationsudviklingen er sat tilbage,
 • Som noget specielt vinder projektarbejdsformen stærkt frem i alle organisationer. Metoden er i princippet særlig egnet til at gøre organisationer mere omstillingsparate, innovative og effektive.

Hvad vides allerede om SMV'ernes arbejde med drift og udvikling?

 • Ser man på de relativt få og sparsomme undersøgelser, der er gennemført i Danmark og internationalt vedrørende SMV'ernes projektarbejdspraksis, fremstår der en noget uklar, usikker og broget praksis. Projektet bliver i dag nærmest brugt til "alt",
 • Det er skræmmende, at vi i Danmark ikke er længere fremme med en kvalificeret indsats til at arbejde mere projektorienteret - strukturelt og processuelt.

Der er store penge at tjene - et ledelsesmæssigt dilemma!

 • På baggrund af hvad vi allerede ved i dag, er der derfor en stor sansynlighed for, at en god del af SMV'ernes ressourcer og energi bliver anvendt på et mere eller mindre uheldigt udført projektarbejde, og
 • Ser vi på udgangspunktet - at projektarbejdsformen netop blev taget i anvendelse for at udvikle og effektivisere - ja, så er SMV'erne i den grad havnet i et ledelsesmæssigt dilemma - og dermed i et kolossalt ressourcespild.

Potentialet

 • Det er netop lige her, at et projekt som dette kan byde ind og vise sin kvalitative relevans for Danmark, for SMV'erne og uddannelserne på erhvervsakademierne generelt.
 • Der er et kæmpe potentiale for erhvervsakademierne i at kombinere forskning med uddannelser - undervisningen kan kun blive bedre og tilgodese de studerendes berettigede forventninger om undervisningsoplevelser i særklasse.


Jens Vestgaard
Underviser på Cphbusiness