Hvilken karrieretype er du?

Ordet ”karriere” kan hurtigt komme til at lugte lidt af jakkesæt og direktionsgange, men i virkeligheden har vi jo alle sammen en karriere. Karriererådgiver Anne Marie Valentin gør dig her klogere på forskellige karrieretyper.

At have en karriere har traditionelt været ensbetydende med at bevæge sig ”opad” i en virksomheds hieraki - til et job med større ansvar, højere løn og mere status. Karrierebegrebet i dag er imidlertid bredere.

Ordet karriere kommer fra det latinske ”carrera” og betyder netop ”vej”. Karriere refererer således til den vej vores arbejdsliv har taget – og vil tage i fremtiden. Det kan både være den hierarkisk opadgående vej, såvel som den mere snørklede vej, fyldt med en masse forskelligartede erfaringer.

At have en karriere betyder noget forskelligt for de fleste.

Rigtig mange synes stadig, at "karriere" kun er for dem, der fører deres arbejdsliv længere end de fleste af os gør og bliver fx chefer, selvstændige, direktører, advokater osv.

Men når det kommer til stykket har vi jo alle sammen en karriere. Forløbet på arbejdsmarkedet kan være blevet afbrudt - i kortere eller længere tid - og der kan dukke forskellige andre bump op på vejen.

Den såkaldte Decision Dynamics Karrieremodel™ er en model, som afdækker dine karrieremotiver og forestillinger om, hvad en god karriere indeholder, og som jeg ofte bruger i mit arbejde for at hjælpe med at afdække, hvordan mine klienter bliver gladest i deres arbejdsliv.

Ifølge modellen er der fire forskellige karrieretyper. Kan du genkende dig selv i nogle af dem?

Karrieretypen Eksperten:
Karrierevalget gøres én gang for alle - man er rettet mod en bestemt form for beskæftigelse. At bevæge sig 'opad' i hierarkiet betyder mindre for oplevelsen af succes. Det afgørende er at mestre og fordybe sig i de færdigheder, den viden og de arbejdsopgaver, der knytter sig til ekspertens valg af beskæftigelse.

Karrieretypen Den Lineære:
Du fokuserer på at komme "opad" i den organisation du arbejder i og du er ambitiøs og vil være leder for medarbejdere, sidenhen leder for ledere og måske er den største ambition at blive direktør. At skabe resultater, at have magt og at blive forfremmet er vigtigt.

Karrieretypen Den udvidende:
Både udvikling af dig selv og andre er vigtig. Karrierevalget udvikles gennem en række beskæftigelsesområder og vil typisk vare fra 3 - 5 år. Hvert nyt valg bygger oven på tidligere valg med det formål at udvikle nye færdigheder i en sidelæns beslægtet bevægelse. Et eksempel kunne være HR-medarbejderen der i en periode arbejder med rekruttering, derefter med outplacement og sidenhen med employer branding.

Karrieretypen Episodikeren:
Du afprøver ofte og gerne nye arbejdsområder, organisation og/eller job. Variation og uafhængighed er vigtigt for dig og dine karrierevalg medfører hyppige forandringer. Nogle vil kalde dig en "flakker" og dine arbejdsforhold vil typisk have en varighed á 1 - 4 år.
Variation er en fremtrædende drivkraft.

Det er nødvendigt at kende sig selv, for at få et tilfredsstillende jobliv.
Og hvis du er i tvivl, kan disse begreber forhåbentlig hjælpe dig med at forstå dine prioriteter og din eventuelle trang til at afprøve nye jobområder eller fordybe dig endnu mere.

Vi bruger den bedste og det meste af vores vågne tid af døgnet på jobbet, derfor er det vigtigt at din karriere matcher dine præferencer for det gode arbejdsliv.

De bedste hilsener

Anne Marie Valentin
Karriererådgiver
+45 30 64 60 13
www.intojob.dk