Skab værdi for din virksomhed - deltag i interview

Ønsker du at forøge værdien af din uddannelsesbaggrund og fremme dine jobmuligheder? Så har Cphbusiness brug for din hjælp.

26. april 2017

Netop nu arbejder Cphbusiness med et nyt forskningsprojekt omhandlende ledelse af unge, hvor vi har brug for din deltagelse. Hvis du har afsluttet din Cphbusiness-uddannelse og har fået job inden for det seneste år, hører vi meget gerne fra dig.

Gennem deltagelse i vores undersøgelse om anerkendelse kan du være med til at skabe større opmærksomhed på Cphbusiness i erhvervslivet. Vores fokus er at skabe ledelsesværktøjer, der giver værdi for erhvervslivet.

Om projektet

Cphbusiness vil gerne undersøge kommunikationen mellem unge på arbejdsmarkedet og deres ledere. Formålet er at identificere unges behov for anerkendelse for at finde frem til ledelsesværktøjer, der kan skabe mere engagerede medarbejdere og bringe de unges (dit) potentiale i spil.

Vi arbejder ud fra en tese om, at de unges identitetsdannelse og relationsbehov er formet af andre mønstre og relationer end tidligere generationers. Det er netop det område sat i forhold til anerkendelse, som vi gerne vil undersøge nærmere.

Deltag i interview

Vi skal afdække undersøgelsesfeltet i 16 virksomheder, så vi får indsamlet et validt datagrundlag. Vi håber, at du og din arbejdsplads vil deltage.

Som deltager i denne undersøgelse vil du og din leder blive interviewet. Disse interviews vil være formet af en eksplorativ spørgeramme og have en varighed på ca. 1,5 time. Vi kommer gerne ud til jer, så I ikke skal bruge tid på transport.

Interviewet vil foregå i maj eller juni 2017, alt efter hvad der passer ind i jeres planlægning. Materialet kan sagtens blive anonymiseret, hvis virksomheden eller de deltagende respondenter ønsker det.

I får naturligvis efterfølgende adgang til vores rapport og får præsenteret resultaterne, inden de bliver omsat til artikler og andet.

Kontakt venligst underviser Karen Christina Rasmussen på kcer@cphbusiness.dk, hvis du ønsker at deltage i undersøgelsen.

Skulle du have spørgsmål og en spirende interesse i vores projekt, så er Karen også klar til at svare på dine spørgsmål.