Branchesamarbejde med fokus

I samarbejde med ejendomsselskabet Wihlborgs satte Cphbusiness ejendomsadministration og -forvaltning på dagsordenen for næste generation af finansuddannede.

26. september 2017

Der var 17.500 kroner på højkant, den administrerende direktør var kommet fra hovedkontoret i Malmø og Herlevs borgmester talte til de studerende. Scenen var sat for finalen på samarbejdet med ejendomsselskabet Wihlborgs, som havde stillet business casen til rådighed for de studerende i foråret 2017.

- Det har været superfedt, at det har været en reel virksomhed, man kommer ud til, og at de lukker op på den måde. Det er superfornemt, og det giver et incitament til, at man virkelig gider at gøre noget ud af sin opgave, siger Christian Kragh Mikkelsen, der var en af de 100 finansbachelorstuderende, som arbejdede på casen.

Det gjorde han så godt sammen med studiekammeraterne Carsten Sejer Olsen og Sivert Trana Meland, at de løb med førstepladsen og en præmiesum på 10.000 kroner.

Et støvet image

Finansbacheloruddannelsen kan føre til karrierer inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel - og altså også ejendomsadministration og -forvaltning. Det sidstnævnte er dog en mulighed, som de studerende ikke hidtil har haft øjnene tilstrækkeligt åbne for.

- Vi vil gerne promovere den branche, for der er gode jobmuligheder. De kommer til at mangle 6.000 frem til 2025, siger Dorthe Sejling, lektor på Cphbusiness.

Hun bliver bakket op af Per Reeslev, adjunkt på Cphbusiness og primus motor bag samarbejdet.

- De mangler jo kvalificerede ansøgere, for de studerende søger ikke hos ejendomsadministration og ejendomsforvaltning. Jeg tror, at det er fordi, de ved for lidt om det, siger han.

Den vurdering er Dorthe Sejling enig i, men påpeger også manglen på praktikpladser, som kræver en større interesse i de studerende fra branchens side. Der er dog ingen tvivl om, at de studerendes indtryk af branchen har brug for en opfriskning, og casekonkurrencen tjener derfor et dobbeltsidet formål.

Den manglende interesse for branchen er historisk betinget, fortæller Dorthe Sejling.

- Ejendomsadministration har ry for at være et støvet marked. Tidligere, for mange år siden, var det sådan rundt omkring på advokatkontorene, at advokatsekretæren brugte en formiddag om måneden på lige at administrere de ejendomme, de havde inden for deres område, men det er jo blevet professionaliseret, og nu er der jo kommet ejendomsadministrationsselskaber, siger hun.

En branche i forandring

Katrine Ildal Nielsen kan godt genkende det billede. Hun er markedssansvarlig for Danmark i Wihlborgs og en af de unge, branchen gerne vil have flere af. Hun havde ikke svært ved at se idéen i et samarbejde med Cphbusiness.

- Som virksomhed i ejendomssektoren er det nogle gange lidt svært både at rekruttere, men også brande sig selv i forhold til de kunder og klienter, vi er interesserede i. Vi snakkede internt om, hvordan kunne vi sprede budskabet om de ting, vi laver, og samtidig opnå en god markedsføring af, hvordan vi er som virksomhed og hold og komme ud over rampen, siger hun.

Udfordringen er fælles for hele branchen, mener hun. Der ligger en forestilling om et miljø og nogle opgaver, som ikke modsvarer virkeligheden.

- I takt med vores samfundsudvikling i forhold til digitaliseringen, og hvordan vi mennesker ændrer vores behov i vores hverdagsliv, så er det klart, at det arbejde, der ligger som ejendomsadministrator, det udvikler sig også. Det er ikke den myte mere om det grå kontor, siger hun.

Tværtimod vil man ifølge Katrine Ildal Nielsen i dag opleve et helt andet miljø, hvis man træder ind hos en ejendomsadministrator. Det vil være et miljø med god dynamik mellem ung og gammel i forbindelse med vidensdeling og en branche, som konstant skal tage stilling til bl.a. ændret lovgivning.

- Vi er en branche, som bevæger sig enormt meget, siger hun.

Katrine Ildal Nielsen er selv uddannet finansbachelor fra Cphbusiness og havde gerne set, at et lignende samarbejde havde eksisteret, da hun tog uddannelsen. Fra de studerendes synspunkt giver det mening, og fra Wihlborgs side har oplevelsen også været positiv. De studerende har taget det meget seriøst, fortæller hun.

En åben bog

Samme besked kommer fra både de studerende i vindergruppen og fra Cphbusiness. Stor ros lyder der til Wihlborgs, som på alle måder har taget opgaven og de studerende seriøst og leveret det arbejdsgrundlag, der har været nødvendigt.

- For at det skal blive en succes, er det vigtigt, at der er et godt samspil mellem virksomheden og uddannelsesstedet. Det er alfa og omega. De lagde al deres data tilgængelig for os, så de var som en åben bog, siger Carsten Sejer Olsen og bliver suppleret af Sivert Trana Meland, som fremhæver spørgedagen, inden konkurrencen blev skudt i gang.

- Alle spørgsmål, vi stillede direktøren, svarede han på efter bedste evne, følte vi i hvert fald. Så det kunne ikke være meget bedre, siger han.

Åbenheden omkring virksomhedens oplysninger har været medvirkende til, at samarbejdet blev taget seriøst af alle parter, og ikke mindst at gruppernes foreslåede løsninger blev brugbare.

- Udgangspunktet var, at vi talte med Wihlborgs om, at vi skulle have alle oplysninger, vi bad om. Og der sagde Wihlborgs, at der var intet, der var hemmeligt, siger adjunkt Per Reeslev og understreger, at det var med til at gøre casen praksisnær.

Grundpræmissen i et samarbejde omkring en casekonkurrence er nemlig, at de studerende lærer bedre ved at kombinere teori og praksis i en reel problemstilling i modsætning til en opstillet opgave, der ikke bliver læst af andre end underviseren.

Rigtige problemstillinger, rigtige udfordringer

At målgruppen for opgaven var en anden end for andre opgaver på studiet, kunne de studerende mærke.

Det er spændende, at gruppens idéer og tanker kan komme til at have en reel påvirkning på fremtiden for virksomheden, lyder det fra Sivert Trana Meland, som forsætter:

- Hvor eksamener bare er for én selv, så er det her større, siger han.

Indtrykket af at være uden for skolens mure og beskæftige sig med rigtige problemstillinger, stod også klart for resten af gruppen.

- Det har også været en stor udfordring at kombinere teori med praksis og skulle stå skoleret, hvis man kan sige det sådan, over for en virksomhed, hvor der sidder en direktør til stede under selve konkurrencen. Det lægger også et pres, som gør, at man har lyst til at yde et ordentligt stykke arbejde, siger Carsten Sejer Olsen, der sammen med resten af gruppen vandt efter at have præsenteret for bl.a. Wihlborgs administrerende direktør, Anders Jarl, i Wihlborgs konferencecenter i Ballerup.

Mange muligheder i branchen

Casekonkurrencen blev også taget seriøst internt i Wihlborgs.

- Selv mig som medarbejder møder ikke vores CEO særligt tit, så det var en meget stor dag for os, siger Katrine Ildal Nielsen, der er godt tilfreds med hele forløbet.

Fra Wihlborgs side var målene med samarbejdet at få gode forretningsmæssige inputs og ikke mindst at brande firmaet og branchen over for den nye generation.

Under finalen blev de studerende spurgt, hvor mange der havde ændret holdning til branchen.

- 60 procent af dem, der sad der, de rakte hånden i vejret, siger Katrine Ildal Nielsen.

Mulighederne er mange i en branche, der vokser, fortæller hun. Og netop mulighederne var noget af det, de gerne ville give de studerende et indblik i. Når virksomhederne vokser, så vokser også mulighederne for at specialisere inden for økonomi, HR eller noget helt tredje.

- Det virkede på mig som om, at de fik et rigtig godt indtryk af, at det at være ejendomsadministrator er meget mere end lejervarsling. Det er meget bredere, der er mange flere opgaver, og der er meget mere mulighed for at gå specialevejen, siger Katrine Ildal Nielsen.