Giv din viden videre

Det aktuelle jobmarked stiller store krav til unge nyuddannede. Kommunikationsrådgiver Mads Svaneklink fra Analog forklarer her om udfordringerne på jobmarkedet og kommer med sin guide til "reverse mentoring".

Jobmarkedet er præget af en dyb opsplitning i kompetenceniveauet på det digitale område.

På den ene side står de unge og nyuddannede stærkt med en praktisk viden og teori om fremtidens arbejdsmetoder. Den digitale kommunikation og moderne arbejdsformer ligger solidt under huden og kombineres med en nyerhvervet faglighed.

På den anden siden finder vi den erfarne arbejdsstyrke, der sidder tungt på de centrale stillinger og beslutninger. Deres viden er bundet på forretningsgange og værdiskabelse, der om få år vil være under afvikling - grundet den teknologiske udvikling. Deres forudsætninger for at løfte deres kompetencer er presset af for lidt tid og manglende efterspørgsel fra deres kunder og samarbejdspartnere. Dermed er de ramt af den Digitale Tøven.

Denne kompetencemæssige kløft er ikke et problem i sig selv. Men det er et problem, at der er så få, der formår at række over kløften og forene den nye digitale viden med faglig erfaring og erhvervsmæssig position. Ganske vist er der mange af jer alumner fra Cphbusiness, der tager den fornødne efteruddannelse og benytter Cphbusiness’ tilbud om løbende opkvalificering. Men I er for få!

Skal gabet over kløften for alvor lukkes, så kræver det, at det nuværende videre- og efteruddannelsesniveau tre- eller firedobles, hvis der skal opkvalificeres i traditionel forstand. Og skulle det ske, så vil det være uhyre svært at følge med på lærerkapaciteten, lokaler osv.

Det er her DU kommer ind i billedet!

Som relativt nyuddannet og digitalt kompetent besidder du en værdifuld viden, der kan hjælpe de erfarne ind i den digitale tilværelse - med en professionel tilgang og anvendelse af de digitale kompetencer. Du kan give din viden videre - og SAMTIDIG styrke dine karrieremuligheder på jobmarkedet! Lyder det interessant? Så smøg ærmerne op. Her kommer en hurtig guide til "reverse mentoring" eller digital mentorskab, som vi kalder det hos os i Analog.

 1. Find 50 LinkedIn-profiler
  Lav søgninger på LinkedIn efter faglige profiler i din region. Dine søgekriterier skal være baseret på dine fagligheder. Virksomheden skal være på max 100 medarbejdere, da der er størst sandsynlighed for at få et møde, da de får færrest henvendelser. Du skal finde fagpersoner på 45+ år, der ikke har gjort voldsomt meget ud af deres LinkedIn-profil. Dem er der MANGE af!
 2. Inviter dem til dit netværk
  Skriv en lille personlig tekst, hvor du fortæller om hvordan du finder deres organisation spændende for dig - og hvordan du kan tilbyde personlig sparring på de kompetencer, der fremgår på din LinkedIn-profil
 3. Følg op på mail
  Efter en uge har du hørt fra fem. Måske 10 af dem. En enkelt eller to har måske takket ja. Dem kan du besøge - men det er ikke dem, der har mest brug for dig! Så de resterende sender du endnu en invitation. Men denne gang til deres arbejdsmail, hvor du tilbyder din personlige sparring på det digitale område. (Bemærk: Det er IKKE spam, da du ikke sælger dem noget. Det vil have karakter af uopfordret ansøgning, hvis nogle skulle bringe den diskussion op).
 4. Besøg dem på kontoret
  Det kan virke grænseoverskridende at skulle gå ind på et direktørkontor med en "Nu-Skal-Jeg-Lære-Dig-Noget"-attitude. Men tro mig. Du har noget at have det i. Som forberedelse vil det være godt at konkretisere din viden ned til nogle specifikke områder. Diagrammer i Excel. Animationer i Powerpoint. Viden om Prezi. Forståelse for Facebooksider og B2B-salg på LinkedIn. Når du har konkretiseret det, du vil fortælle, er der en værdifuld sideeffekt: Du er SELV blevet klogere på, hvad du ved.
 • ...Men jeg har allerede et job
  Hvis du er på arbejdsmarkedet, så der en ret stor sandsynlighed for, at dine kollegaer kan lære en ting eller to af dig. Så du skal ikke holde dig tilbage! Intern viden om, hvordan man kan forbedre arbejdsdagen ved introduktion af digitale værktøjer, er ret essentielt for de fleste arbejdspladser.
  Giv dine kollegaer – og dig selv – en udfordring ved et kort fyraftenskursus eller to, hvor du underviser og inspirerer dem til at prøve noget nyt. Giv dem et trygt sted at prøve nye ting eller programmer af på. Det kunne være programmer som Slack, Salesforce, Podio eller Prezi.