Miljøteknologer har fundet mikroplast i dansk drikkevand

Et hold miljøteknologer på Cphbusiness Laboratorie og Miljø har som de første i Danmark fundet mikroplast i drikkevandet.

19. september 2017

Det er et hold af miljøteknologer under ledelse af cand.scient. Søren T. Christensen, der på Cphbusiness Laboratorie og Miljø har undersøgt drikkevandsprøver fra 16 husstande i Region Hovedstaden og fundet mikroplast i dem alle.

Læs historien på dr.dk

Drikkevand fra de 16 undersøgte husstande indeholdt i gennemsnit 18 stykker mikroplast pr. liter vand. Der er taget tre prøver fra hver hustand, så det drejer sig om i alt 48 prøver. Mikroplasten er identificeret ved at filtrere én liter vandprøve gennem et 0,45 micron-filter (0,45 µm). Dvs. at mikroplast-stykker, som er større end dette, fanges i filtret og indgår i undersøgelsen som ét stykke mikroplast. Tilstedeværelsen af mikroplast er verificeret ved flamme/brandtest foretaget med nål.

Der er taget højde for, at omgivelserne kan have tilført mikroplast, der kan have forurenet prøverne, ved at baggrundsværdier er trukket fra gennemsnittet.

Hør Søren T. Christensen fortælle om undersøgelsen i P1 Morgen

Kilden er ukendt

- Det overraskende ved undersøgelsen er, at resultaterne er så entydige, og at alle 48 prøver uanset lokalitet indeholder mikroplast. Vi tager alene stilling til, om prøverne indeholder mikroplast. Det næste trin vil oplagt være at undersøge, hvilken type plast der er tale om, og hvor mikroplasten stammer fra. Er det forsyningsnetværket, rørføringen inde i selve bygningerne – eller grundvandet?, udtaler Søren T. Christensen.

Sideløbende med drikkevandsundersøgelsen har Cphbusiness sammen med Roskilde Universitet og Plastic Change igangsat et større projekt, der skal undersøge indholdet af mikroplast i søer og åer på Sjælland. Noget, der ikke tidligere er undersøgt.