Elementært, Watson: Cphbusiness og Watson analyserer 600 jobopslag

To projektledere fra Cphbusiness har fået positiv respons på deres oplæg til IBM's Watson Summit Denmark om et banebrydende projekt, der ser på kompetenceefterspørgsel inden for salg og markedsføring.

17. november 2017

- Watson kan hjælpe os med at skabe endnu bedre kompetencegivende uddannelser og uddannelsesforløb, der altid afspejler det aktuelle behov, siger lektor Per Gunnar Bergfors.

Sammen med adjunkt Andreas Kiær Thomsen leder Per Gunnar Bergfors et projekt, hvor Cphbusiness har sat IBM's kognitive Watson-teknologi til at gennemgå 600 stillingsopslag inden for salg og markedsføring. Watsons analyse af jobannoncerne skal sikre, at Cphbusiness altid giver de studerende de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

- Vi har blandt andet fundet ud af, at den joberfaring, som efterspørges, er væsentligt mere orienteret imod bløde kompetencer end mere specifikke faglige kompetencer, fortæller Andreas Kiær Thomsen og fortsætter:

- Ud over et præcist indblik i kompetenceefterspørgslen inden for salg og markedsføring har Watsons analyse givet os et detaljeret indblik i, hvilken dannelse de studerende forventes at have, når de møder arbejdsmarkedet. Som for eksempel proaktivitet, nysgerrighed og at være i stand til at opbygge brugbare relationer, siger han.


Per Gunnar Bergfors (nummer to fra venstre) og Andreas Kiær Thomsen (nummer tre fra venstre) fortæller om Cphbusiness' arbejde med Watson.

Fremlagde første resultater til Watson Summit Denmark

Per Gunnar Bergfors og Andreas Kiær Thomsen præsenterede projektet og fremlagde de foreløbige resultater til IBM's Watson Summit Denmark i DR Koncerthuset, hvor 2100 deltagere havde tilmeldt sig.

- Det er en omskiftelig verden, hvor de brancher og job, vi kender, hurtigt forsvinder. Erhvervslivet efterspørger hele tiden nye færdigheder og kompetencer. For en uddannelsesinstitution som os er det derfor i endnu højere grad end før vigtigt, at vi kan kortlægge de nødvendige kompetencer, og at vi kan kortlægge dem igen og igen og gøre det hurtigt. Det har Watson hjulpet os med her, fortæller Per Gunnar Bergfors.

- Det var virkeligt en god præsentation, og jeg fik flere positive og interesserede tilkendegivelser bagefter. Jeg er glad for og begejstret over, at det var muligt at have Cphbusiness med, og casen blev så godt fremstillet og modtaget, siger Troels Bisgaard Vig, der er Direktør for Offentlig Sektor i IBM Danmark.


Andreas Kiær Thomsen og Per Gunnar Bergfors til Watson Summit Denmark.

Elementært at komme i gang med Watson

En af fordele ved at arbejde med Watson er, at teknologien ved hjælp af avanceret tekstanalyse kan høste viden fra store mængder tekst, som det ville tage meget lang tid eller være urealistisk at komme frem til manuelt.

- Watson fungerer med det samme, og Watsons danske sprogforståelse har været væsentligt bedre, end rygtet gav udtryk for. Det er let at komme i gang med at arbejde med ustrukturerede data, og det har været ligetil at trække mønstre ud af data uden lange mellemregninger og tolkninger, siger Andreas Kiær Thomsen.

Erfaringer fra projektet skal bruges i udvalg om learning analytics

Efter oplægget til Watson Summit Denmark har Danmarks Akkrediteringsinstitution bedt Per Gunnar Bergfors og Andreas Kiær Thomsen om at træde ind i et udvalg om learning analytics.

I udvalget skal de samarbejde med undervisere, forskere, ledere, studerende, ministerier, organisationer og private virksomheder og bruge deres erfaringer fra projektet på Cphbusiness.

Du kan læse mere om Cphbusiness' samarbejde med IBM om at bruge Watson til at analysere jobannoncer og afkode efterspørgsel i erhvervslivet i en tidligere nyhed fra cphbusiness.dk her: Cphbusiness sikrer relevante uddannelser med IBM's Watson.