Invitation: Generalforsamling i Cphbusiness Students

Studenterorganisationen på Cphbusiness inviterer til deres årlige generalforsamling den 29. november.

17. november 2017

Din studenterorganisation Cphbusiness Students inviterer alle studerende på Cphbusiness til den årlige generalforsamling.

Dette er din mulighed for at bakke op om studenterorganisationen, lære mere om, hvad vi laver, og benytte din stemmeret.

Hvornår: Onsdag den 29. november 2017 kl. 17.00 - 19.00
Hvor: Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K.
Forplejning: Der vil være snacks og drikkevarer til arrangementet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Budget og regnskabsaflæggelse
 5. Revisorers bemærkninger til regnskabet*
 6. Godkendelse af regnskabet*
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Ændringsforslag til vedtægterne**
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter***
 10. Valg af revisor(er). Vælges ikke et statsautoriseret revisionsselskab som revisor for foreningen, skal der vælges to revisorer
 11. Eventuelt

*Grundet udskiftning af formandskab forventer vi forsinkelse i fremlæggelse af det reviderede regnskab.
** Ændringsforslagene er annonceret på Facebook
*** Kandidater til bestyrelsen er annonceret på Facebook

Vedtægter

Du kan læse mere under studenterorganisationens vedtægter.