Mentorprogram eller ej

På baggrund af ønsket om at etablere et mentorprogram hos Cphbusiness Alumni er rammerne for et succesfuldt mentorprogram blevet undersøgt nærmere. Læs her, hvad resultaterne viste.

08. februar 2018

På baggrund af alumni-teamets ønske om at etablere et mentorprogram hos Cphbusiness Alumni blev der i alumne-nyhedsbrevet fra oktober udsendt et spørgeskema, hvori alle alumner fik mulighed for at påvirke udformningen af et mentorprogram.

Svarene fra dette spørgeskema blev brugt af alumni-teamets praktikant, Katrine Hasle, i forbindelse med hendes afsluttende bachelorprojekt.

Resultater

Jeres svar var essentielle for at kunne konkludere, hvilke elementer et mentorprogram hos Cphbusiness Alumni bør indeholde for at kunne skabe mest mulig værdi for jer som alumner.

Svarene fra spørgeskemaet viste en generel positiv holdning til mentorprogrammer, og mere end halvdelen af respondenterne gav udtryk for både at være interesserede i at være mentor for en anden alumne, men også for at have sin egen mentor.

Personlighed og interesser viste sig at være de vigtigste kriterier for at lave et succesfuldt match mellem mentor og mentee. Dette match kunne sikres ved en personlighedstest kombineret med et tilmeldingsskema.

Den ideelle mentor

Resultaterne viste, at den ideelle mentor er professionel, venlig, motiverende og kan give karriere- og personlig rådgivning.

Som mentor kan man opnå muligheden for at udvikle nye kompetencer og viden, netværke med andre mentorer og hjælpe en yngre udgave af sig selv.

En mentor kan med sin erhvervserfaring være en værdifuld sparringspartner for en nyuddannet alumne og vil kunne bidrage med personlige erfaringer, der rækker udover det faglige - fx om den bedste vej fra uddannelse til det første job.

Dette vil give en mentee en større forståelse for, hvilke kompetencer og adfærd det kræver for at få succes på arbejdsmarkedet og mulighed for at opnå et gensidigt forhold med sin mentor, hvor begge parter, via videndeling, kan udvikle sig i en positiv retning.

Indhold i et mentorprogram

Ifølge respondenterne er ønskerne for indholdet i et mentorprogram klare retningslinjer, interesserede, dygtige og engagerede deltagere og muligheden for at kunne udvide sit professionelle netværk.

For at kunne leve op til disse krav kunne det konkluderes, at et af de vigtigste elementer for et mentorprogram hos Cphbusiness Alumni vil være afholdelsen af en introduktionsworkshop for alle deltagere. Den workshop ville have til formål at give de rette værktøjer og sikre en minimumstandard for alle deltagere.

Det ville være Cphbusiness Alumnis ansvar at lave løbende opfølgning og evaluering - herunder sikre, at alle mentorpar afholder det rette antal møder for på denne måde at sikre sig, at alle parter er tilfreds med forløbet. Afslutningsvis bør programmet indeholde en afsluttende evalueringsproces.

Mentorprogram: Ja eller nej

Efter præsentation af opgavens konklusion til alumni-teamet stod det klart, at et succesfuldt mentorprogram som minimum bør indeholde følgende elementer:

  • Personlighedstest og behandling af tilmeldinger
  • Introduktionsworkshop for alle deltagere
  • Workshop for mentorer
  • Workshop for mentees
  • Workshop med matching af mentorpar
  • Løbende opfølgning og evaluering pr. mentorpar

Hvert mentorprogram blev vurderet til at skulle vare et år for at sikre optimalt udbytte for mentor og mentee.

Det blev derfor klart for alumni-teamet, at et successfuldt mentorprogram er yderst ressourcekrævende. Eftersom alumni-teamet realistisk forventer, at der kunne etableres 10 mentorpar årligt, blev det besluttet, at udviklingen af et mentorprogram i dag vil være for ressourcekrævende for at skabe et udbytte for 10 mentorpar. Til trods for teamets store ønske om at etablere et mentorprogram.

- For de ressourcer som et mentorprogram vil kræve, kan vi skabe stor værdi for mange flere alumner på andre måder fx gennem store eksklusive arrangementer som Chris MacDonald-eventen i 2017, fortæller Charlotte Dalgaard Petersen, Alumni Manager hos Cphbusiness Alumni, og fortsætter: - Men ønsket om et mentorprogram hos Cphbusiness Alumni lever dog stadigvæk, og alle tanker samt idéer til udviklingen af dette modtages gerne.

Har du input til Cphbusiness Alumni vedrørende et mentorprogram, så skriv gerne til alumni@cphbusiness.dk.