Resultat af nye beskæftigelsesundersøgelser

Hos Cphbusiness Alumni vil vi gerne blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe vores alumner, når de har færdiggjort deres studie på Cphbusiness. Derfor har vi gennemført en undersøgelse blandt vores alumner, og resultaterne er nu klar.

Cphbusiness har i nogle år udsendt spørgeskemaer til tidligere studerende, efter de har færdiggjort deres uddannelse, for at blive klogere på, hvordan de kommer fra studie til job og deres oplevelse af uddannelsernes relevans og anvendelighed på arbejdsmarkedet.

Cphbusiness anvender spørgeskemaet som supplement til ministeriets officielle opgørelser af beskæftigelse og ledighed, og spørgeskemaet skal blandt andet sikre, at vi løbende får indsigt i, hvad vores alumner har af behov for hjælp til jobsøgning, mentoring, osv. Resultatet af undersøgelsen bruges i vejledningen af nuværende studerende og til at afdække, hvordan alumner, der ikke er i arbejde, kan hjælpes i job. Ligeledes anvendes resultaterne til justering af uddannelserne, så uddannelserne fortsat er relevante og anvendelige på arbejdsmarkedet.

I det følgende gennemgås nogle af de overordnede resultater fra undersøgelsen. Der skal i tolkningen af resultaterne tages højde for en overordnet besvarelsesprocent på 60 %.

Hvor lang tid går der, inden alumnerne får job?

Af de dimittender, der har deltaget i beskæftigelsesundersøgelsen, og som er i beskæftigelse i dag, viser det sig, at størstedelen har fundet deres job før, eller netop da, de var færdige med uddannelsen.

Hvordan finder alumnerne job?

Af de dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, og som er i beskæftigelse i dag, har 60% fra erhvervsakademiuddannelserne fundet job enten før eller lige efter, at de havde færdiggjort deres uddannelse på Cphbusiness, og 32% fandt deres job gennem deres praktikophold. På professionsbacheloruddannelserne fik 58% af dimittenderne job enten før eller lige efter færdiggjort uddannelse, og 29% af dimittenderne fik job gennem deres praktikophold.

Ifølge undersøgelsen er uddannelsen med det højeste antal af dimittender, der finder job igennem deres praktikophold, finansbachelor med 55%. 18% af dimittenderne på sportsmanagement og innovation og entrepreneurship finder job gennem deres praktikophold.

Mange dimittender får også job gennem stillingsopslag, netværk og uopfordrede ansøgninger. For eksempel finder henholdsvis 63% og 62% af dimittenderne på markedsføringsøkonom (international linje) og multimediedesigner (dansk linje) deres første job gennem stillingsopslag.
63% af dimittenderne på den internationale multimediedesigneruddannelse finder job igennem deres netværk. 25% af dimittenderne på datamatikeruddannelsen og miljøteknologuddannelsen finder deres første job gennem uopfordrede ansøgninger.

Videreuddannelse

Undersøgelsen indikerer, at størstedelen af de dimittender, der har valgt at læse videre efter deres erhvervsakademiuddannelse, er i gang med en professionsbacheloruddannelse på Cphbusiness. Andre dimittender fra erhvervsakademiuddannelserne læser videre på andre uddannelsesinstitutioner - for eksempel RUC, CBS, AAU, SDU og AU - mens enkelte læser i udlandet.

På samme måde indikerer undersøgelsen, at størstedelen af dimittenderne fra professionsbacheloruddannelserne, der læser videre, gør det på CBS og AAU.

Mere vejledning

I undersøgelsen bliver de ledige dimittender spurgt om, hvad Cphbusiness eventuelt kan gøre for at hjælpe dem i arbejde.

Her svarer dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne, at de ønsker flere arrangementer, hvor studerende og virksomheder mødes, mens dimittenderne fra professionsbacheloruddannelserne ønsker mere karrierevejledning.

Mere information

Kunne du tænke dig at vide mere om vores alumners beskæftigelse fx hvilken type stillingsbetegnelser og i hvilke virksomheder, de arbejder, er du velkommen til at kontakte os på alumni@cphbusiness.dk.

En stor tak til alle de alumner, som har besvaret vores undersøgelse, så vi kan skabe værdifulde tiltag for jer!

Dit alumni-team