Cphbusiness og mulig konflikt

Læs her, hvad vi ved om den mulige overenskomstkonflikt, og hvordan du skal forholde dig som studerende på Cphbusiness.

21. marts 2018

Kære studerende på Cphbusiness

Konfliktvarslerne i forbindelse med forhandlingerne af overenskomstforhandlingerne 2018 har i den seneste tid fyldt i medierne, i undervisningslokalet og på Cphbusiness’ gange. Det vides endnu ikke, om der kommer en konflikt, hvornår den starter, hvor lang tid den kan vare – eller hvordan den vil påvirke dig og din studietid på Cphbusiness.

Hvornår er Cphbusiness en del af konflikten?

Tidligst fra den 10. april 2018 vil Cphbusiness være ramt af konflikten, da vi er omfattet af lock-out-delen.

lockout, kollektivt kampskridt fra arbejdsgiverside som led i en arbejdskonflikt; et modtræk til strejke. Ved en lockout udelukkes de ansatte, der er medlem af de konfliktende fagforeninger, fra at arbejde og berøves dermed arbejdsindkomst, indtil parterne enes om en løsning på en opstået konflikt.

Den varslede strejke, der kan starte den 4. april 2018, har derfor ingen indflydelse på din undervisning.

Konflikterne kan af forligskvinden udsættes to gange af 14 dage, så senere tidspunkter er også mulige. Det er rigtig vanskeligt at forudse hvornår konflikterne kommer, da det afhænger af forhandlingsforløbet.

Er din undervisning konfliktramt?

Som studerende på Cphbusiness risikerer du, at din undervisning rammes, hvis konflikten bryder ud – men dog tidligst den 10. april 2018.

Er din eksamen konfliktramt?

Hvis din eksamen ligger den 10. april 2018 eller senere, er den i risiko for at blive ramt af konflikt. Dette vil du få mere information om, hvis konflikten bryder ud.

Hvad kan du gøre?

Følg med i medierne og hold dig opdateret på Cphbusiness' hjemmeside, om der kommer en aftale på plads, eller om konflikterne går i gang.

Hvad gør du, hvis din underviser er lock-outet?

Bliver vi ramt af konflikt, vil vi informere om det via vores hjemmeside og via Moodlerooms samt din Cphbusiness-mail. Herudover vil aflyst undervisning blive meldt konkret ud via skemasystemet. Vi forudser, at vores tidsfrister kan blive korte, så du bør løbende checke dit skema, hvis en konflikt bryder ud.

Vi skal på studietur i den mulige konfliktperiode – hvad gør vi?

Hvis vi rammes af konflikt, kan omfattede medarbejdere ikke deltage i en studietur, og hvis turen allerede er i gang, vil omfattede medarbejdere blive nødt til at afbryde turen. Hvordan dette stiller dig som studerende, er vi ved at få undersøgt via vores ministerium, og vi vil vende tilbage med mere information så snart vi ved mere.

Vi forventer, at du studerer og følger undervisningen som normalt, indtil andet er meldt ud. Vi håber på, at forhandlingerne er på plads hurtigst muligt, og at disse oplysninger derfor bliver overflødiggjort.

Med venlig hilsen

Ole Gram-Olesen
Rektor