Sparringsmøde for jobsøgende

Onsdag den 21. marts delte dimittender fra Cphbusiness deres udfordringer ved deres individuelle jobsøgning.

04. april 2018

Jobsøgende dimittender fra Cphbusiness deltog i et sparringsmøde den 21. marts for at dele deres udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet.

Både nyudklækkede dimittender og dimittender med mange års erhvervserfaring deltog i sparringsmødet. Forskellen på dimittenderne gav en god dynamik, da alle havde forskellige indgangsvinkler. Dog var alle enige om, at det gav en god støtte at se, at de ikke var alene med deres frustrationer. ”Det var rart at se, at jeg ikke er alene, også selvom vi har forskellig erfaring og kommer fra forskellige brancher,” udtaler Justas Alionis, dimittend fra International Sales and Marketing Management.

Udfordringer ved jobsøgningen

Udfordringerne ved jobsøgningen viste sig at være meget forskellige. Hos nogle var udfordringen at mange stillingsopslag stiller krav om erfaring, hvor andre havde den udfordring at de ikke havde lært dansk under studiet, da de havde følt at studietiden var fyldt op med læsning, deltidsjob og praktik. Én dimittend fik hele tiden at vide, at han var overkvalificeret til nogle stillinger og underkvalificeret til andre. ”Jeg får ved jobsøgning at vide at jeg A: er overuddannet eller B: mangler master,” fortæller Gurpaul Singh Rehal, som har læst finans på Cphbusiness. Han er oprindeligt bankuddannet, men har efterfølgende taget en mini-MBA og arbejdet med NLP og coaching.

Andre udfordringer består i at dimittenderne har svært ved at sætte ord på, hvad de rent faktisk kan og derfor har svært ved at ”sælge sig selv” til en arbejdsgiver.

Forslag til hvad der kan gøres

Der blev til mødet efterlyst bl.a. jobmesser målrettet til Cphbusiness dimittender og studerende. Et af forslagene var at slå praktikmessen sammen med en jobmesse, så det både var for studerende og dimittender. Andre forslag var:

  • Cphbusiness bør opsøge virksomheder, der ønsker at ansætte internationale dimittender. Det vil styrke Cphbusiness’ brand at være kendt for at hjælpe med adgang til gode praktikophold og vil tiltrække ambitiøse ansøgere til uddannelserne. Ved at kunne levere kvalificerede praktikanter til erhvervslivet, vil flere virksomheder også blive interesseret, og ansøgningsprocessen vil blive nemmere.
  • Den arbejdsmarkedsrettede support skal begynde allerede før de studerende skal i praktik, så de bliver bevidste om praktikkens betydning samt hvilken retning de vil gå i.
  • Oprettelse af ‘fagligt filter’ der vil gøre nemmere at være specifik i sin ansøgning, så det kommer til at fremstå tydeligt ved ordvalget i ansøgningen i hvilken retning man vil gå.

Overordnet var dimittenderne tilfredse med mødet og fik gode input fra hinanden. ”Jeg forventede slet ikke at mødet ville være så problemløsende, jeg troede at det ville være mere som et oplæg, men jeg fik mange gode råd fra andre jobsøgende,” udtaler Daniel Zalomajev, dimittend fra International Sales and Marketing Management.

Se billeder fra mødet på Facebook.