Styrk værdien i dine projekter med SCRUM

Bliv klogere på, hvordan SCRUM kan sikre værdien i dine projekter.

Har du prøvet at bruge en masse værdifuld tid på at planlægge og strukturere et projekt for bare at opdage, at kravene til slutproduktet ændrer sig løbende, hvilket gør, at du må planlægge om?

Og kan du nikke genkende til at bruge en masse tid på at færdiggøre et projekt for bare at opdage, at behovet for løsningen er væk, og dit projekt har været spild af tid?

I disse tilfælde kunne SCRUM være en mulighed.

Om SCRUM

SCRUM tager sit udgangspunkt i en foranderlig verden, hvor man prioriterer at levere løbende i projektet, at sikre en tilfreds kunde samt at respondere på forandringer.

Udtrykket SCRUM stammer fra rugby, hvor spillerne mødes i en ’scrummage’ (en klynge af spillere, med armene om hinandens skuldre og hovederne samlet) for at diskutere og planlægge næste skridt.

Princippet i SCRUM er, at man definerer krav til slutproduktet, kaldet ’product backlog’. Denne liste af krav kan sagtens ændre sig i løbet af projektet, når man bliver klogere og/eller omverdenen ændrer sig.

Man planlægger derefter kun 2-4 uger frem i tiden – i såkaldte ’sprint’. Fordelen ved dette er, at man bedre kan overskue en begrænset tidsperiode, og at man hele tiden bruger tiden på det mest vigtigste samt kan præsentere brugbare løsninger løbende.

Dette sikres ved en konstant prioritering af kravene i ’product backlog’, således at de vigtigste opgaver altid er dem, der sættes på planen.

Man styrer arbejdet i hvert ’sprint’ ved at holde møde hver morgen for at koordinere, så der hele tiden er styr på, hvad der er leveret, og hvad der mangler.

Efterfølgende evalueres der på leverancer og processer for at sikre det bedste slutprodukt.

SCRUM bruges i dag i stor udstrækning ved softwareudvikling, hvor man hele tiden bruger tid på de vigtigste funktioner og løbende frigiver det, som man har produceret. Vi kender det fx fra App’s, hvor der jævnligt kommer nye opdateringer.

Men også i andre brancher som fx servicebranchen eller dagligvarebranchen, hvor dagsordenen konstant ændrer sig og dermed også målet med ens projekt.

SCRUM kan således være løsningen på projekter, hvor man ved, at man ikke fra starten er i stand til at definere det ønskede slutprodukt, og hvor man med fordel kan levere løbende.

 

Bliv klogere på projektstyring

Cphbusiness tilbyder uddannelser, fagmoduler og kurser, som kan styrke dit projektarbejde og projektledelse. Her kan du blandt andet læse mere om fagmodulet Projektstyring i praksis, som tilbydes blandt Cphbusiness’ akademiuddannelser og blive klogere på, hvordan du får mere værdi af dine projekter.

Læs mere om fagmodulet Projektstyring i praksis.

Artiklen er udarbejdet af adjunkt Helene Spliid, Cphbusiness.