Undersøgelse: Sådan skal man lede unge i dag

Cphbusiness har i samarbejde med erhvervslivet undersøgt ledelse af unge anno 2018 i projektet Ledelse af unge II. Se lederens vigtigste opgaver her.

03. april 2018

- Resultaterne viser et noget andet billede end det, som den offentlige debat tegner. Studiet peger overraskende på, at de unge modsat den offentlige fortælling ønsker at være en del af et arbejdsfællesskab, siger lektor Karen Christina Rasmussen fra Cphbusiness.

Hun er projektleder på forsknings- og udviklingsprojektet Ledelse af unge II, der er et kvalitativt studie af unge medarbejderes forståelsesramme og meningsskabelse med fokus på feedback, anerkendelse og relationer.

Gør op med gængse forestillinger

Undersøgelsen fra Cphbusiness gør op med flere af de gængse forestillinger om unge medarbejdere, fortæller Karen Christina Rasmussen. Blandt hovedkonklusionerne er:

  • Gode relationer accelererer de unges udvikling
  • De unge søger autoritet
  • Uerfarne ledere udfordrer de unges trivsel
  • De unge er ikke sårbare, men usikre
  • De unge disrupter ikke - de er tilpasningsvillige

Den unge generation født og opvokset i 1990’erne vil ledes gennem nærværende relationer og feedback, der giver mening, fortæller lektoren og projektlederen.

- Konklusionen er, at ledere i erhvervslivet og frivillige organisationer med fordel kan blive bedre til at sætte rammer for samarbejdet, udvikle relationer og give anerkendende feedback på måder, der gensidigt skaber mening og dermed realiserer den bedst mulige tilslutning til opgaver, organisation og formål, siger Karen Christina Rasmussen.

Lederens vigtigste opgaver

  • Lederen skal kunne sætte rammerne for den unge
  • Lederen skal kunne adskille den private og den professionelle relation til medarbejderen
  • Lederen skal anerkende den unge fagligt og personligt i en-til-en-møder
  • Lederens anerkendelse og feedback skal være i form af konkrete handlingsanvisninger til den unge

Brief: Digitalt indfødte og so what?

Læs et brief med højdepunkterne fra undersøgelsen her: Digitalt indfødte og so what? Ledelse af unge i dag.

Rapporten som e-bog

Se forskningsrapporten som e-bog her: Ledelse af unge II og find mere om Ledelse af unge II på Danske Erhvervsakademiers videnportal eaviden.dk her: Ledelse af unge II.