Invitation til generalforsamling i Cphbusiness Students

Den 15. november 2018 inviterer studenterorganisationen på Cphbusiness til deres årlige generalforsamling. 

01. november 2018

Din studenterorganisation, Cphbusiness Students, inviterer alle studerende på Cphbusiness til den årlige generalforsamling.

Dette er din mulighed for at bakke op om studenterorganisationen, lære mere om hvad vi laver og benytte din stemmeret.

Hvornår: Onsdag den 15. november 2018 kl. 17.00 til 19.00
Hvor: Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 Kbh. K.
Forplejning: Der vil være snacks og drikke til arrangementet.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse, herunder revisors bemærkninger til regnskabet, samt regnskabsgodkendelse.
  5. Budget
  6. Forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor(er). Vælges ikke et statsautoriseret revisionsselskab som revisor for foreningen, skal der vælges to revisorer
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formandsskabet chairman@cphbusiness.dk senest den 8. november 2018.

Studerende, der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, skal sende deres navn til formandsskabet chairman@cphbusiness.dk senest den 8. november 2018.

Indkomne forslag og kandidater til studenterorganisationens bestyrelse bliver annonceret på Facebook den 12. november 2018

Vedtægter

Du kan læse studenterorganisationens vedtægter her.  

Vi ser frem til at se dig til generalforsamlingen! 
 
// Bestyrelsen, Cphbusiness Students